Jeżeli chcesz dodać pytanie lub usunąć któreś z istniejących, skopiuj dany formularz i od kopii rozpocznij pracę nad edycją formularza. 

Jak to zrobić?

Wejdź w zakładkę Formularze. Następnie znajdź formularz, który chcesz poprawić i obok niego w kolumnie Akcje wybierz Kopiuj.

System poprosi o potwierdzenie akcji edycji formularza. Kliknij TAK jeżeli na pewno chcesz utworzyć kopię.

Skopiowany formularz pojawi się na górze listy w zakładce Formularze.

W kolumnie Akcje przy skopiowanym formularzu wybierz Edytuj. System przeniesie Cię do edycji formularza.

Dodaj nowe pytania, a krzyżykiem usuń te, których nie chcesz w nim widzieć. Możesz też zmienić kolejność pytań, ich obowiązkowość lub zmienić kompletnie układ formularza (czyli dodać nagłówki dla danych sekcji).

Gdy wprowadzisz wszystkie zmiany, kliknij w przycisk Aktywuj na dole strony.

Co dalej?

Po stworzeniu formularza możesz skorzystać z niego przy zakładaniu nowej rekrutacji w systemie.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?