Co oznacza komunikat przy zamykaniu rekrutacji?

Zamykasz rekrutacje i... a co to za powiadomienie? Sprawdź!

Zuzanna avatar
Napisane przez Zuzanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Podczas zamykania rekrutacji w systemie zobaczysz dwa komunikaty:

System informuje Cię, że możesz powiadomić kandydatów, którzy nie przeszli procesu rekrutacji, że został on zamknięty i podziękować im za udział w rekrutacji - masz możliwość wysłania do nich informacji zwrotnej i automatycznej zmiany etapu na Odrzucony po CV

Jeżeli wybierzesz automatyczną zmianę etapu na Odrzucony po CV, wiadomość zostanie wysłana tylko do kandydatów będących na etapach Nowy lub Analiza CV. Ci kandydaci, którzy w procesie rekrutacji znajdowali się na innych etapach, lub nawet byli już oznaczeni jako odrzuceni po CV, nie otrzymają wiadomości. 

TIP: Warto na bieżąco zamykać projekty, w których kandydat został już zatrudniony lub projekty, które są nieaktualne. To pozwoli Ci zachować porządek w zakładce Rekrutacje oraz dane z takich rekrutacji oddadzą wiarygodność w raporcie.  

Jeśli nie musisz, nie możesz lub nie chcesz informować kandydatów o zakończeniu projektu i dziękować im za aplikację, wystarczy, że wybierzesz drugi przycisk Zamknij, który zgodnie z definicją ze zdjęcia na górze "Zamknie rekrutację bez odrzucania" kandydatów, nie zmieniając im etapów w danym projekcie. 

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?