Wszystkie kolekcje
Publikacja ogłoszeń
Nowe miejsca publikacji
Jak dodać nowe miejsce publikacji ogłoszenia?
Jak dodać nowe miejsce publikacji ogłoszenia?

Publikujesz ogłoszenia na różnych portalach? Chcesz aby wszystkie aplikacje kandydatów spływały do eRecruiter? Dodaj nowe miejsce do źródeł.

Zuzanna avatar
Napisane przez Zuzanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Uwaga! Opcja dostępna tylko dla osób z rolą Administrator i Rekruter. Jeżeli nie masz tej opcji, zgłoś się do osoby, która pełni rolę Administratora Twojego systemu.

Miejsca publikacji ogłoszenia to miejsca, w których Twoja firma będzie publikowała ogłoszenia o pracę i jednocześnie źródła, z których pozyskujecie kandydatów. Publikując ogłoszenie w różnych miejscach utwórz link dla każdego z nich osobno, co pozwoli monitorować ich skuteczność w raportach.

Nowe miejsce publikacji możesz dodać podczas generowania linku do formularza lub w ustawieniach systemu.

Jak dodać nowe miejsce publikacji podczas generowania linków?

Po aktywacji rekrutacji i przejściu do generatora linków sprawdź, czy interesujące Cię miejsce publikacji jest już zdefiniowane na rozwijanej liście.

Jeżeli na liście nie ma odpowiedniego miejsca publikacji, stwórz je jako nowe miejsce publikacji.

Pamiętaj! Warto generować osobne linki dla różnych źródeł, dzięki temu będzie można sprawdzać ich skuteczność.

Uzupełnij obowiązkowe okienko Nazwa miejsca publikacji - wpisz w nie nazwę portalu, na którym opublikujesz ogłoszenie, lub z którego pozyskujesz aplikacje kandydatów, np. Pracuj.pl, Praca.pl, OLX, Intranet, Social Media itd.

Jeżeli po stronie danego źródła posiadasz swojego opiekuna, w okienku E-mail wpisz jego bądź jej adres mailowy, a w okienku Osoba kontaktowa jego bądź jej imię i nazwisko.

Jeśli publikujesz ogłoszenie w źródle, w którym nie posiadasz opiekuna, w miejsce danych osoby kontaktowej możesz wprowadzić swoje dane. Nie są one przekazywane nigdzie dalej, kandydat również ich nie zobaczy.

TIP: Korzystasz często z jakiegoś źródła? Dodaj go do ulubionych miejsc publikacji. Dzięki temu link do tego miejsca będzie się generował automatycznie do każdej aktywowanej rekrutacji. W tym celu zaznacz okienko Ulubione miejsce publikacji.

UWAGA! Opcja dostępna tylko dla osób z rolą Administrator i Rekruter. Jeżeli nie masz tej opcji w systemie zgłoś się do osoby, która pełni rolę Administratora Twojego systemu. 

Jak dodać nowe miejsce publikacji w ustawieniach? 

Zdefiniowane w Twoim systemie miejsca publikacji możesz sprawdzić w ustawieniach systemu w sekcji Miejsca publikacji ogłoszeń. W tym miejscu możesz dodawać nowe źródła, edytować lub usuwać już istniejące. 

Aby dodać nowe miejsce publikacji w sekcji Miejsca publikacji ogłoszeń, kliknij w przycisk Dodaj miejsce publikacji.

Na ekranie pojawi się okienko do uzupełnienia danych. Uzupełnij obowiązkowe pole Nazwa miejsca publikacji - wpisz w nie nazwę danego miejsca, w którym opublikujesz ogłoszenie, lub z którego pozyskujesz aplikacje kandydatów, np. Pracuj.pl, Praca.pl, OLX, Intranet, Social Media itd.

Jeżeli po stronie danego źródła posiadasz swojego opiekuna, w okienku E-mail wpisz jego adres mailowy a w okienku Osoba kontaktowa jego imię i nazwisko.

Jeśli publikujesz ogłoszenie w źródle, w którym nie posiadasz opiekuna, w miejsce danych osoby kontaktowej wprowadzić swoje dane. Nie są one przekazywane nigdzie dalej, kandydat również ich nie zobaczy.

TIP: Korzystasz często z jakiegoś źródła? Dodaj go do ulubionych miejsc publikacji. Dzięki temu link do tego miejsca będzie się generował automatycznie do każdej aktywowanej rekrutacji. W tym celu zaznacz okienko Ulubione miejsce publikacji.

SŁOWA KLUCZOWE: miejsca publikacji ; źródła linków ; ulubione miejsce ; generuj link ; w generatorze linków ; nowe miejsce publikacji

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?