UWAGA: Opcja dostępna dla Administratora i Rekrutera. Dostępność raportów uzależniona jest od wersji systemu, którą posiadasz. Jeżeli nie widzisz danego raportu, skontaktuj się ze swoim Opiekunem eRecruiter.

W systemie eRecruiter możesz monitorować m.in.:

 • statusy rekrutacji (nowe, w toku, zakończone) w danym okresie                              – aby sprawdzić efektywność prowadzonych rekrutacji,
 • aplikacje w podziale na etapy rekrutacji                                                                       – aby monitorować prowadzone rekrutacje,
 • efektywność źródeł pozyskania kandydatów
  – aby ograniczyć koszty i zwiększać skuteczność rekrutacji.

Jak korzystać z raportów?

Kliknij zakładkę Raporty, by przenieść się do modułu raportowania.

Po wejściu do modułu zobaczysz trzy sekcje:

 • Rekrutacje
 • Kandydaci,
 • Przepływ kandydatów.

Jakie raporty możesz przygotować w sekcji Rekrutacje? 

Liczba rekrutacji w podziale na statusy 

Raport ten ułatwi analizę efektywności prowadzonych przez Twój zespół rekrutacji. Od razu zobaczysz, ile z nich w danym okresie raportowym było zakończonych, a ile nadal jest w toku. 

Liczba rekrutacji w podziale na osoby

Ten raport ułatwia monitorowanie pracy w zespole i wspomaga odpowiednią delegację zadań. Sprawdź kto jest/był najbardziej obciążony rekrutacjami.

Jak przygotować raporty z rekrutacji?

Zakładka Rekrutacje prezentuje szybkie podsumowanie danych z ostatnich 7 dni. Możesz wybrać inny zakres dat, lub rekrutacji, aby sporządzić inny interesujący Cię raport. 

W raporcie możesz uwzględnić:

 • wszystkie rekrutacje,
 • rekrutacje w roli głównego rekrutera,
 • rekrutacje w woli przypisanego użytkownika.

Dodatkowo w raporcie możesz uwzględnić rekrutacje archiwalne:

Wykresy odświeżą się po kliknięciu przycisku Generuj.

Uwaga! Administrator systemu zobaczy wyniki dla wszystkich rekrutacji i dla wszystkich kandydatów. Rekruter widzi dane tylko dla swoich projektów.

Jak czytać wykresy z rekrutacji? - informacje dla Administratora

Na kołowym wykresie zobaczysz liczbę rekrutacji w podziale na ich statusy. 

 • Jeżeli wybrałeś rekrutacje w roli głównego rekrutera to wykres uwzględni te rekrutacje, w których jesteś głównym rekruterem. 
 • Jeżeli wybrałeś rekrutacje w roli przypisanego użytkownika to wykres uwzględni, te rekrutacje w których jesteś przypisanym użytkownikiem. 

Słupkowy pomoże Ci poznać liczbę rekrutacji wraz z ich statusami dla poszczególnych użytkowników. 

 • Jeżeli wybrałeś rekrutacje w roli głównego rekrutera to wykres pokaże ile dana osoba ma rekrutacji w roli rekrutera głównego.
 • Jeżeli wybrałeś rekrutacje w roli przypisanego użytkownika to wykres pokaże ile dana osoba ma aktualnie rekrutacji w roli przypisanego użytkownika. 

Jak widzisz powyżej, na wykresach rekrutacje są podzielone kolorystycznie:

 • kolor zielony to rekrutacje nowe - rekrutacje, które zostały aktywowane we wskazanym okresie raportowym, ale nie zostały w tym okresie zakończone,
 • kolor niebieski to rekrutacje w toku - rekrutacje, które zostały aktywowane przed dniem rozpoczęcia wskazanego okresu i były aktywne w dniu zakończenia wskazanego okresu,
 • kolor różowy to rekrutacje zakończone - rekrutacje zakończone we wskazanym okresie raportowym.

Jak czytać wykresy z rekrutacji? - informacje dla Rekrutera

Jeżeli Twoja rola w systemie to Rekruter, na wykresie zobaczysz liczbę swoich rekrutacji w podziale na ich statusy:

Kolory na wykresie mają analogiczne znaczenia, jak opisane wyżej. 

Jakie raporty możesz wygenerować w zakładce Kandydaci?

Korzystając z raportów kandydatów możesz monitorować m.in.:

 • Efektywność źródeł - poznaj najlepsze źródła pozyskania kandydatów. Dzięki temu zwiększysz skuteczność ogłoszeń zamieszczając je tam, skąd aplikowali kandydaci najlepsi jakościowo.
 • Koszty rekrutacji - sprawdź, jak efektywnie zaplanować budżet np. na ogłoszenia, wybierając te najskuteczniejsze.
 • Przebieg procesów rekrutacyjnych - chcesz sprawdzić jak efektywna jest dana rekrutacja? Raport kandydatów pozwoli Ci na zweryfikowanie jej przebiegu, tego ilu kandydatów uczestniczy w procesie rekrutacyjnym oraz z jakimi wynikami.

Jak przygotować raporty w sekcji Kandydaci?

Aby przygotować raport dotyczący kandydatów wybierz sekcję Kandydaci, a następnie okres raportowania oraz rekrutacje, które będą widoczne w raporcie. Wykresy odświeżą się po kliknięciu przycisku Generuj.

Dane pojawią się w trzech tabelach:

 • Liczba kandydatów w podziale na etapy rekrutacji,
 • Liczba kandydatów w podziale na źródła pozyskania,
 • Liczba kandydatów w podziale na źródła i etapy rekrutacji.

Każe zestawienie możesz pobrać do MS Excel, wystarczy że klikniesz w napis Pobierz raport widoczny pod zestawieniem. Arkusz otworzy się automatycznie. Wystarczy jeszcze tylko kliknąć Włącz edytowanie na żółtym pasku widocznym pod menu.

Sprawdź także: Jak pobrać listę rekrutacji prowadzonych w Twojej firmie? 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?