UWAGA: Opcja dostępna dla Administratora i Rekrutera. Dostępność raportów uzależniona jest od wersji systemu, którą posiadasz. Jeżeli nie widzisz danego raportu, skontaktuj się ze swoim Opiekunem eRecruiter.

W systemie eRecruiter możesz monitorować m.in.:

 • statusy rekrutacji (nowe, w toku, zakończone) w danym okresie                              – aby sprawdzić efektywność prowadzonych rekrutacji,

 • aplikacje w podziale na etapy rekrutacji                                                                       – aby monitorować prowadzone rekrutacje,

 • efektywność źródeł pozyskania kandydatów
  – aby ograniczyć koszty i zwiększać skuteczność rekrutacji.

Jak korzystać z raportów?

Kliknij zakładkę Raporty, by przenieść się do modułu raportowania.

Po wejściu do modułu zobaczysz trzy sekcje:

 • Rekrutacje

 • Kandydaci,

 • Przepływ kandydatów,

 • Ogólne.

Jakie raporty możesz przygotować w sekcji Rekrutacje? 

Liczba rekrutacji w podziale na statusy 

Raport ten ułatwi analizę efektywności prowadzonych przez Twój zespół rekrutacji. Od razu zobaczysz, ile z nich w danym okresie raportowym było zakończonych, a ile nadal jest w toku. 

Liczba rekrutacji w podziale na osoby

Ten raport ułatwia monitorowanie pracy w zespole i wspomaga odpowiednią delegację zadań. Sprawdź, kto jest/był najbardziej obciążony rekrutacjami.

Jak przygotować raporty z rekrutacji?

Zakładka Rekrutacje prezentuje szybkie podsumowanie danych z ostatnich 7 dni. Możesz wybrać inny zakres dat, lub rekrutacji, aby sporządzić inny interesujący Cię raport. 

W raporcie możesz uwzględnić:

 • wszystkie rekrutacje,

 • rekrutacje w roli głównego rekrutera,

 • rekrutacje w woli przypisanego użytkownika.

Dodatkowo w raporcie możesz uwzględnić rekrutacje archiwalne:

Wykresy odświeżą się po kliknięciu przycisku Generuj.

Uwaga! Administrator systemu zobaczy wyniki dla wszystkich rekrutacji i dla wszystkich kandydatów. Rekruter widzi dane tylko dla swoich projektów.

Jak czytać wykresy z rekrutacji? - informacje dla Administratora

Na kołowym wykresie zobaczysz liczbę rekrutacji w podziale na ich statusy. 

 • Jeżeli wybrałeś rekrutacje w roli głównego rekrutera to wykres uwzględni te rekrutacje, w których jesteś głównym rekruterem. 

 • Jeżeli wybrałeś rekrutacje w roli przypisanego użytkownika to wykres uwzględni, te rekrutacje w których jesteś przypisanym użytkownikiem. 

Słupkowy pomoże Ci poznać liczbę rekrutacji wraz z ich statusami dla poszczególnych użytkowników. 

 • Jeżeli wybrałeś rekrutacje w roli głównego rekrutera to wykres pokaże ile dana osoba ma rekrutacji w roli rekrutera głównego.

 • Jeżeli wybrałeś rekrutacje w roli przypisanego użytkownika to wykres pokaże ile dana osoba ma aktualnie rekrutacji w roli przypisanego użytkownika. 

Jak widzisz powyżej, na wykresach rekrutacje są podzielone kolorystycznie:

 • kolor zielony to rekrutacje nowe - rekrutacje, które zostały aktywowane we wskazanym okresie raportowym, ale nie zostały w tym okresie zakończone,

 • kolor niebieski to rekrutacje w toku - rekrutacje, które zostały aktywowane przed dniem rozpoczęcia wskazanego okresu i były aktywne w dniu zakończenia wskazanego okresu,

 • kolor różowy to rekrutacje zakończone - rekrutacje zakończone we wskazanym okresie raportowym.

Jak czytać wykresy z rekrutacji? - informacje dla Rekrutera

Jeżeli Twoja rola w systemie to Rekruter, na wykresie zobaczysz liczbę swoich rekrutacji w podziale na ich statusy:

Kolory na wykresie mają analogiczne znaczenia, jak opisane wyżej. 

Jakie raporty możesz wygenerować w zakładce Kandydaci?

Korzystając z raportów kandydatów możesz monitorować m.in.:

 • Efektywność źródeł - poznaj najlepsze źródła pozyskania kandydatów. Dzięki temu zwiększysz skuteczność ogłoszeń zamieszczając je tam, skąd aplikowali kandydaci najlepsi jakościowo.

 • Koszty rekrutacji - sprawdź, jak efektywnie zaplanować budżet np. na ogłoszenia, wybierając te najskuteczniejsze.

 • Przebieg procesów rekrutacyjnych - chcesz sprawdzić jak efektywna jest dana rekrutacja? Raport kandydatów pozwoli Ci na zweryfikowanie jej przebiegu, tego ilu kandydatów uczestniczy w procesie rekrutacyjnym oraz z jakimi wynikami.

Jak przygotować raporty w sekcji Kandydaci?

Aby przygotować raport dotyczący kandydatów wybierz sekcję Kandydaci, a następnie okres raportowania oraz rekrutacje, które będą widoczne w raporcie. Wykresy odświeżą się po kliknięciu przycisku Generuj.

Dane pojawią się w trzech tabelach:

 • Liczba kandydatów w podziale na etapy rekrutacji,

 • Liczba kandydatów w podziale na źródła pozyskania,

 • Liczba kandydatów w podziale na źródła i etapy rekrutacji.

Każe zestawienie możesz pobrać do MS Excel, wystarczy że klikniesz w napis Pobierz raport widoczny pod zestawieniem. Arkusz otworzy się automatycznie. Wystarczy jeszcze tylko kliknąć Włącz edytowanie na żółtym pasku widocznym pod menu.

Jakie raport możesz wygenerować w zakładce Przepływ kandydatów?

Ten raport umożliwia zobrazowanie, co działo się ze wszystkimi aplikacjami w danej rekrutacji. W przystępny sposób zwizualizowany jest przepływ kandydatów na kolejne etapy rekrutacji, tworząc tzw. „lejek rekrutacyjny”. Za pomocą grafiki sprawdzisz, jak przebiegły rekrutacje w Twojej firmie, jaka była konwersja na etapie: analizy CV, spotkania, złożenia oferty oraz zatrudniania. Dodatkowo, zobaczysz procent kandydatów, którzy przeszli do kolejnych kluczowych etapów w wybranych rekrutacjach lub we wszystkich Twoich projektach!

Aby wygenerować raport w wejdź do zakładki Raporty, następnie wybierz sekcję Przepływ kandydatów, wyszukaj rekrutację, której ma dotyczyć wykres. Po kliknięciu przycisku Generuj, raport będzie gotowy.

Jakie raporty możesz przygotować w sekcji Ogólne?

Lista rekrutacji

Aby stworzyć dokładne zestawienie na temat rekrutacji prowadzonych w Twojej firmie, wybierz raport Lista rekrutacji. Za jego pomocą sprawdzisz, co dokładnie działo się we wszystkich rekrutacjach, które były aktywowane w zadanym okresie. Zawiera on dane z karty rekrutacji, informacje na temat kandydatów i zatrudnionych osób, a także informacje o statusie rekrutacji i czasie jej trwania. Jest to obszerny raport, który pomaga w przygotowaniu różnorodnych analiz.

Aby pobrać raport, wejdź do sekcji Ogólne, z listy raportów wybierz Lista rekrutacji, a następnie określ zakres czasu raportowania. Dodatkowo możesz zawęzić raport do rekrutacji realizowanych przez konkretnych użytkowników. Po kliknięciu w przycisk Generuj, raport pojawi się na liście i będzie gotowy do pobrania.

Lista kandydatów

Jeżeli potrzebujesz szerszej analizy na temat kandydatów, którzy zaaplikowali na konkretną rekrutację, pobierz raport Lista kandydatów. Dzięki temu wszystkie informacje na temat kandydatów będą w jednym pliku. Dodatkowo w tym pliku znajdziesz informację o Interaktywnej Karty Kandydata. Pomoże Ci to sprawdzić, kiedy i do kogo karty kandydatów były wysłane, zobaczysz, jakie decyzje podejmowali menedżerowie i jaki był czas ich reakcji.

Aby pobrać raport, wejdź do sekcji Ogólne, z listy raportów wybierz Lista kandydatów, a następnie określ rekrutację, której ma dotyczyć raport. Po kliknięciu w przycisk Generuj, raport pojawi się na liście raportów i będzie gotowy do pobrania.

Skuteczność źródeł kandydatów

Dzięki raportowi skuteczność źródeł kandydatów, dowiesz się ile CV pozyskujesz z poszczególnych źródeł. Tym samym sprawdzisz, z którego źródła pochodzi największa liczba aplikacji dla każdej z rekrutacji.

Raport z łatwością wygenerujesz w zakładce Raporty. Wejdź do sekcji Ogólne, wybierz raport Skuteczność źródeł kandydatów, określ rekrutację, której ma dotyczyć raport i kliknij w przycisk Generuj. Raport pojawi się na liście raportów do pobrania.

Usunięte aplikacje

Uwaga! Raport jest dostępny dla osób z rolą Administratora.

Raport Usunięte aplikacje zawiera podsumowanie zarówno ręcznie usuniętych aplikacji i danych kandydatów, jak i tych, które zostały usunięte automatycznie (w systemie eRecruiter możliwe jest ustawienie automatycznego usuwania danych, których czas przetwarzania minął). Raport jest generowany automatycznie, w każdy poniedziałek, o ile w poprzednim tygodniu zostały usunięte jakiekolwiek dane kandydatów z systemu.

Aby pobrać raport, wejdź do zakładki Raporty, następnie wybierz sekcję Ogólne. Z rozwijanej listy wybierz raport Usunięte aplikacje. W tej sekcji zobaczysz listę raportów, które możesz pobrać. Nie ma możliwości samodzielnego generowania tego raportu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?