Wszystkie kolekcje
Ustawienia systemu (dla Administratora)
Jak ukryć / odkryć miejsca publikacji w zakładce Multipublikacja?
Jak ukryć / odkryć miejsca publikacji w zakładce Multipublikacja?

Dowiedz się jak zarządzać widocznością miejsc publikacji dostępnych podczas publikacji ogłoszeń w zakładce Multipublikacja.

Zuzanna avatar
Napisane przez Zuzanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jako Administrator systemu, masz możliwość zarządzania widocznością miejsc publikacji dla innych użytkowników z Twojej firmy. Dzięki temu, na 3. kroku publikacji ogłoszenia w zakładce Multipublikacja, zobaczą oni jedynie te miejsca, które zaznaczysz.

Pamiętaj! Publikowanie na bezpłatnych portalach jest dostępne dla Administratorów i Rekruterów we wszystkich wersjach systemu eRecruiter. Publikowanie na płatnych portalach jest możliwe dzięki funkcji Multipublikacji Plus, która jest dodatkowo płatna. Jeżeli nie masz jeszcze tej opcji skontaktuj się z Opiekunem eRecruiter w celu uzyskania szczegółów.  

Jak zarządzać widocznością miejsc publikacji?

Domyślnie Ty i Twoi współpracownicy podczas publikacji ogłoszenia widzicie wszystkie dostępne w ramach Multipublikacji portale. Możesz ograniczyć ten widok i wybrać tylko te portale, które mają być widoczne w Twoje firmie. 

Przejdź do Ustawień systemu (kliknij w ikonkę swojego profilu w prawym górnym rogu systemu). W ustawieniach, w sekcji Miejsca publikacji ogłoszeń przejdź do zakładki Multipublikacja. W tym miejscu znajdziesz listę portali bezpłatnych i płatnych, na których możesz publikować bezpośrednio z eRecruiter. 

Aby ukryć wybrane miejsce publikacji wystarczy przy danym miejscu wybrać przycisk Akcje i Ustaw jako niewidoczne

Ponowne włączenie widoczność danego miejsca publikacji jest możliwe w każdej chwili - wybierz przycisk Akcje i Ustaw jako widoczne

Sprawdź także: 

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?