Wszystkie kolekcje
Raporty w eRecruiter
Jak pobrać listę rekrutacji z danego okresu raportowego?
Jak pobrać listę rekrutacji z danego okresu raportowego?

Dowiedz się, jak wygenerować zestawienie, dzięki któremu podsumujesz projekty rekrutacyjne w Twojej firmie.

Zuzanna avatar
Napisane przez Zuzanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

UWAGA: Opcja dostępna dla osób z rolą Administratora i Rekrutera. Dostępność raportów uzależniona jest od wersji systemu, którą posiadasz. Jeżeli nie widzisz danego raportu, skontaktuj się ze swoim Opiekunem eRecruiter.

Potrzebujesz stworzyć dokładne zestawienie na temat rekrutacji prowadzonych w Twojej firmie? Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w raporcie Lista rekrutacji. Znajdziesz w nim dane z karty rekrutacji, informację na temat kandydatów i zatrudnionych osób, a także informację o statusie rekrutacji i czasie jej trwania. Jest to obszerny raport, który pomaga w przygotowaniu analiz. 

Jak wygenerować raport Lista rekrutacji?

Aby przejść do raportu wejdź do zakładki Raporty (z menu głównego), następnie wybierz sekcję Ogólne.

Z listy rozwijanej wybierz Lista rekrutacji. Możesz ograniczyć dane w raporcie do rekrutacji aktywowanych w konkretnym okresie i/lub przypisanych do konkretnego użytkownika. Możesz też wygenerować dane dla wszystkich rekrutacji - wtedy nie wybieraj żadnych dodatkowych kryteriów. Aby zatwierdzić kliknij Generuj

Raport pojawi się poniżej w tabeli i będzie miał status Oczekujący

Poczekaj chwilę i kliknij przycisk Odśwież, raport zmieni status i będzie możliwość pobrania go. 

Raport zostanie wygenerowany i pobrany do pliku w MS Excel.

UWAGA: Jeżeli Twoja firma prowadzi dużo projektów i w Twoim systemie jest dużo danych, wygenerowanie raportu może wymagać dłuższego czasu. 

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?