Jak scalać kandydatów?

Ten sam kandydat zaaplikował używając różnych danych? Dowiedz się, w jaki sposób scalić kandydatów w jeden rekord na liście.

Bartłomiej Rembecki avatar
Napisane przez Bartłomiej Rembecki
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zdarza się, że kandydaci aplikują ponownie, wprowadzając na formularzu inne dane w sekcji Dane personalne. Jeżeli różni się imię, nazwisko lub adres e-mail kandydata, pojawi się on na liście aplikacji jako dwa osobne rekordy. W jaki sposób scalić kandydatów?

Scalanie z poziomu wybranej rekrutacji

Wejdź na listę aplikacji w ramach rekrutacji, do której zaaplikował kandydat. Następnie zaznacz na liście aplikacje, które chcesz scalić. Kliknij w przycisk Akcje, a potem Scal kandydatów.

Wybierz kandydata z poprawnymi danymi kontaktowymi. Pozostałe dane takie jak dokumenty i formularz aplikacyjny, zostaną połączone.

Pamiętaj! Scalanie kandydatów jest procesem nieodwracalnym. W przypadku danych, których nie da się połączyć, takich jak ocena czy etap kandydata, ważniejsze będą dane zaznaczonego kandydata.

Na liście kandydatów aplikacje zostaną połączone w jeden rekord. W profilu kandydata możesz podejrzeć wszystkie dokumenty załączone przez kandydata oraz wypełnione przez niego formularze.

Scalanie w zakładce Moi kandydaci

Możesz scalić kandydatów również w zakładce Moi kandydaci. Zaznacz kandydatów na liście, a następnie kliknij w Akcje i wybierz pozycję Scal kandydatów.

Dalej postępuj analogicznie jak przy scalaniu kandydatów z poziomu rekrutacji.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?