Jak scalać kandydatów?

Ten sam kandydat zaaplikował używając różnych danych? Dowiedz się, w jaki sposób scalić kandydatów w jeden rekord na liście.

Mateusz avatar
Napisane przez Mateusz
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zdarza się, że kandydaci aplikują ponownie, wprowadzając na formularzu inne dane w sekcji 'Dane personalne'. Jeżeli różni się imię, nazwisko lub adres e-mail kandydata, pojawi się on na liście aplikacji jako dwa osobne rekordy.

W jaki sposób scalić kandydatów?

Scalenia kandydatów można dokonać zarówno z poziomu konkretnej rekrutacji jak i z zakładki "Moi Kandydaci"

W przypadku scalania kandydatów w konkretnym projekcie rekrutacyjnym - Wejdź na listę aplikacji a następnie zaznacz aplikacje, które chcesz scalić. Kliknij w przycisk Akcje, a potem Scal kandydatów:

Z poziomu zakładki Moi kandydaci- zaznacz kandydatów na liście, a następnie kliknij w Akcje i wybierz pozycję Scal kandydatów:

Wybierz kandydata z poprawnymi danymi kontaktowymi. Pozostałe dane takie jak dokumenty i formularz aplikacyjny, zostaną połączone:

UWAGA: Wybierając kandydata nadrzędnego, decydujemy które dane kontaktowe, ocenę czy etap zachowujemy. Informacje takie jak CV czy formularz będą połączone.

Podczas scalania kandydatów znaczenie ma data aplikowania kandydata:

  1. Jeśli kandydatem nadrzędnym jest ten, który zaaplikował później (w rozumieniu systemu: do ponownej aplikacji ‘dołączamy’ pierwszą aplikację; 1 CV -> 2 CV) – pierwsze wyświetlą się dokumenty ponownej aplikacji.

    Przykładowa sytuacja: ponowna aplikacja jest ważnym uzupełnieniem danych, np. kandydat przesłał nieaktualne CV, więc zaaplikował ponownie z nowym dokumentem- chcemy by system tę najświeższą aplikację potraktował jako ważniejszą dla rekrutera;

  2. Jeśli kandydatem nadrzędnym jest ten, który zaaplikował wcześniej (w rozumieniu systemu: ponowną aplikację ‘dołączamy’ do pierwszej aplikacji; 2 CV -> 1 CV) – zatem pierwsze wyświetlą się dokumenty z pierwszego aplikowania.

    Przykładowa sytuacja: ponowna aplikacja jest nieistotna, np. kandydat w wyniku błędu przesłał drugi raz te same dane, a rekruterowi (np. z powodów raportowych czy źródła kandydata) zależy na tej pierwszej aplikacji- wtedy system potraktuje to drugie CV jako mniej ważne i przesuwa je na drugie miejsce.

Na liście kandydatów aplikacje zostaną połączone w jeden rekord. W profilu kandydata możesz podejrzeć wszystkie dokumenty załączone przez kandydata oraz wypełnione przez niego formularze.

Pamiętaj!

  • Scalanie kandydatów jest procesem nieodwracalnym;

  • Można scalać wyłącznie dwóch kandydatów jednocześnie;

  • Nie ma znaczenia w jakiej kolejności pofiltrujemy kandydatów, jak ich wyświetlimy oraz czy scalamy ich z zakładki ‘moi kandydaci’ czy z poziomu rekrutacji.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?