Dokumenty do pobrania

Polityka prywatności, Bezpieczeństwo aplikacji, Ocena skutków dla ochrony danych

Bartłomiej Rembecki avatar
Napisane przez Bartłomiej Rembecki
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Polityka prywatności

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, kiedy gromadzimy i jak chronimy Twoje dane, pobierz plik:

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa aplikacji

Pobierz poniższy plik, aby jeszcze bardziej szczegółowo dowiedzieć się o wszystkich zabezpieczeniach aplikacji. W dokumencie znajdziesz wymagania dotyczące:

 • Architektury

 • Uwierzytelniania

 • Zarządzania sesją

 • Kontroli dostępu

 • Obsługi złośliwych danych wejściowych

 • Nieaktywnych mechanizmów kryptograficznych

 • Obsługi i logowania błędów

 • Mechanizmów ochrony danych

 • Zabezpieczeń komunikacji

 • Konfigurowania http

 • Bezpieczeństwa plików i zasobów

 • Bezpieczeństwa webservice’ów

 • Bezpieczeństwa procesu konfiguracji

Ocena skutków dla ochrony danych

Na prośbę klienta udostępniamy opis mechanizmów kontrolnych wdrożonych przez eRecruiter w ramach zarządzania ryzykiem w obszarze prawnym oraz techniczno-organizacyjnym.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?