Wszystkie kolekcje
Raporty w eRecruiter
Jak działają Dane do analizy?
Jak działają Dane do analizy?

Przeczytaj o dodatkowym module raportowym, który pozwoli Ci wygenerować zestaw dowolnych informacji na temat Twoich procesów rekrutacyjnych.

Mateusz avatar
Napisane przez Mateusz
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zobacz film lub przeczytaj artykuł:

Czym są Dane do analizy?

To dodatkowy moduł eRecruiter, który przyda Ci się, jeżeli dotychczasowe raportowanie oferowane przez system nie jest wystarczające dla Twoich potrzeb.

Dzięki korzystaniu z Danych do analizy otrzymasz:

 • "surowe dane" - zestaw danych wyeksportowanych do pliku Excel, podzielonych na poszczególne kategorie, które później można wykorzystywać do przeprowadzania analityki HR i raportowania potrzebnych wskaźników

 • dane generowane w zależności od potrzeb organizacji na podstawie wcześniej ustalonych wskaźników

Dzięki dodatkowemu modułowi wygenerujesz dane, które pozwolą Ci m.in.:

 • sprawdzać czas trwania rekrutacji (liczony w różny sposób w zależności od Twoich potrzeb) oraz czas pomiędzy etapami

 • analizować odpowiedzi na pytania z formularza, jeżeli takie samo pytanie zostało użyte w wielu formularzach

 • monitorować liczbę otwartych i zamkniętych wakatów

 • weryfikować liczbę aplikacji na danym etapie w danym czasie raportowym

 • analizować powody odrzuceń aplikacji na poszczególnych etapach rekrutacji

 • i wiele, wiele innych!

W ramach modułu raportowego Dane do analizy możesz wygenerować zestawienie cykliczne lub jednorazowe:

 • zestawienie cykliczne – umożliwia raportowanie w cyklach tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych. Wystarczy raz ustawić raportowanie, a każdy kolejny raport, będzie generowany automatycznie, co wybrany okres czasu.

 • zestawienie jednorazowe – to raport, który wygenerujesz jednorazowo. Możesz wybrać dowolny zakres dat, a raport z wybranego przez Ciebie okresu, zostanie wygenerowany automatycznie.

Uwaga: w tym module dostępne są dane do 3 lat wstecz.

Jakie wskaźniki są dostępne w ramach Danych do analizy?

Udostępniamy możliwość pobrania danych dotyczących praktycznie wszystkich obszarów rekrutacji w poniższych kategoriach:

 • Rekrutacje

 • Aplikacje

 • Etapy

 • Uczestnicy spotkania

 • Tagi

 • Interaktywne Karty Kandydata

 • Formularze

 • Zgody

Informacje dostępne są w dwóch zakresach:

 • Domyślny zakres danych - to bardzo obszerny zestaw danych, który jest wystarczający dla większości celów raportowych. Zalecany szczególnie dla tych osób, które pobierają dane po raz pierwszy. Uwaga! Ten zestaw danych nie zawiera danych osobowych kandydatów. Przykładowy plik danych możesz pobrać poniżej:

 • Zaawansowany zakres danych - to Ty wybierasz, jakie dane będą wyeksportowane z systemu. Wyboru wskaźników dokonujesz podczas generowania paczki danych, o czym przeczytasz poniżej.

Jak wygenerować Dane do analizy?

Aby utworzyć nowy zestaw danych, przejdź do zakładki "Raporty" w panelu głównym eRecruiter, następnie kliknij w "Dane do analizy". Tam znajdziesz dwa przyciski:

 • Dodaj zestawienie cykliczne – wybierz to zestawienie, jeśli chcesz ustawić automatyczne cykliczne raportowanie. Maksymalnie możesz ustawić 10 zestawień cyklicznych.

 • Utwórz zestawienie jednorazowe wybierz te zestawienie, jeśli potrzebujesz wygenerować jednorazowy raport.

Niezależnie od tego, czy wybrałeś zestawienie cykliczne, czy zestawienie jednorazowe, dwa kolejne kroki:

 • Zakres danych

 • Sposób doboru danych

będą identyczne dla obu ścieżek generowania raportu.

Zakres danych

Otworzy się pierwsze okno z wyborem zakresu danych. Możesz zaznaczyć jedną z dwóch opcji:

 • Domyślny zakres danych

 • Zaawansowany zakres danych

Jeżeli wybierzesz drugą opcję, zobaczysz listę rozwijaną kategorii, spośród których możesz zaznaczać interesujące Cię wskaźniki do raportowania. Po ustaleniu danych, kliknij "Dalej".

Sposób doboru danych

Zobaczysz komunikat dotyczący sposobu doboru danych. Możesz wybrać jedną z dwóch opcji:

 • Z aktywnych rekrutacji - w pliku znajdą się wszystkie rekrutacje, które w danym okresie miały status aktywna oraz wszyscy kandydaci, którzy kiedykolwiek aplikowali do tych rekrutacji. Ten sposób pobierania danych przyda Ci się, jeśli chcesz raportować wewnętrzną pracę działu HR.

 • Po dacie aplikowania kandydata - w pliku znajdą się wszyscy kandydaci, którzy zaaplikowali w danym okresie w dowolnej rekrutacji. Wybierz ten sposób, jeśli chcesz raportować aktywności dotyczące kandydatów.

Kliknij "Dalej".

Zakres dat

Ten ekran jest widoczny, jeśli wybrałeś zestawienie jednorazowe. Tu możesz wybrać dowolny zakres dat do 3 lat wstecz, z którego zostanie wygenerowany raport. Ostatni dzień, którego może dotyczyć raport, to dzień poprzedzający generowanie raportu.

Cykliczność zestawienia

Ten ekran jest widoczny, jeśli wybrałeś zestawienie cykliczne.

Wybierz, jak często system ma generować plik z danymi. Do wyboru masz opcje:

 • Tygodniowo (raport z danego tygodnia wygeneruje się pierwszego dnia nowego tygodnia, np. raport zlecony w środę wygeneruje się w kolejny poniedziałek)

 • Miesięcznie (raport z danego miesiąca wygeneruje się pierwszego dnia nowego miesiąca, np. raport zlecony w lipcu wygeneruje się pierwszego dnia sierpnia)

 • Kwartalnie (raport z danego kwartału wygeneruje się pierwszego dnia nowego kwartału, np. raport zlecony w sierpniu wygeneruje się pierwszego dnia października)

 • Półrocznie (raport z danego półrocza wygeneruje się pierwszego dnia nowego półrocza, np. raport zlecony we wrześniu wygeneruje się pierwszego stycznia kolejnego roku)

 • Rocznie (raport z danego roku wygeneruje się pierwszego dnia nowego roku)

Każdy kolejny raport będzie generował się automatycznie co wybrany okres czasu. Znajdziesz w nim dane jedynie z kolejnych okresów raportowych, bez danych historycznych z poprzednich okresów.

Przykład: Jest 1 grudnia 2023 r. Wybierasz generowanie danych w cyklu tygodniowym. 8 grudnia 2023 r. otrzymasz paczkę danych z okresu 1-7 grudnia 2023 r., 15 grudnia 2023 r. otrzymasz dane za okres 8-14 grudnia 2023 r. itd.

Dodatkowy plik z danymi za poprzedni okres raportowy

Wybierając dowolny okres raportowy, automatycznie wygenerujemy dla Ciebie dodatkowy plik zawierający dane z ostatniego identycznego okresu.

Przykład: W czerwcu 2023 r. ustawiasz generowanie danych w cyklu kwartalnym. Jako pierwszy otrzymasz plik od razu (tak szybko, jak system będzie w stanie przygotować zestaw danych) z okresu styczeń-marzec 2023. Pierwszego lipca 2023 r. otrzymasz dane za drugi kwartał.

Dane narastające

Jeżeli chcesz otrzymać zestawienie danych historycznych, wybierz opcję "Dane narastające". Pojawi się okno, w którym możesz wpisać datę, od której chcesz, by system pobrał dane.

Przykład: jest 19 czerwca 2023 r. Wybierasz generowanie danych w cyklu miesięcznym z opcją "Dane narastające" od 1 stycznia 2023 r. Otrzymasz dwa pliki:

 • pierwszy wygeneruje się od razu (tak szybko, jak system będzie w stanie przygotować zestaw danych), zawierając dane od 1 stycznia 2023 r. do 31 maja 2023 r.

 • drugi otrzymasz 1 lipca 2023 r. z danymi od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Każdy kolejny plik, który będzie się generował, będzie zawierał wszystkie dane historyczne od zaznaczonej przez Ciebie daty.

Kliknij "Dalej".

Podsumowanie

Pojawi się okno Podsumowania. Nazwij swój zestaw danych - nazwa będzie widoczna dla wszystkich osób, które mają dostęp do modułu Dane do analizy. W podsumowaniu widzisz jaki jest zakres danych, dobór danych oraz cykliczność raportowania lub dowolny zakres dat.

Kliknij "Potwierdzam", by otrzymać pakiet danych.

Kto ma możliwość korzystania z modułu Dane do analizy?

Moduł Dane do analizy jest opcją dodatkowo płatną. Jeżeli zostanie on włączony w Twoim systemie, to domyślnie dostęp do niego mają jedynie Administratorzy systemu eRecruiter.

Czy do danych zaciągną się informacje o kandydatach, których aplikacje zostały usunięte z systemu?

Tak. Takie dane jak imię, nazwisko, adres e-mail, czy numer telefonu będą zanonimizowane, jednak pozostałe informacje będą widoczne.

Czy można usunąć wygenerowany plik z danymi?

Tak. Gotowy plik można usunąć z listy "Pliki do pobrania", klikając przy nim "Usuń". Możliwość tę mają wszystkie osoby, które mogą generować pliki z danymi.

Czy można usunąć zestawienie, by nie generowały się nowe pliki?

Tak. Kliknij "Usuń" w sekcji "Moje zestawienia", a nowe paczki nie będą się już generować.

Historyczne zestawienia dalej będą dostępne na liście poniżej.

Jak włączyć dane do analizy?

W celu włączenia modułu, skontaktuj się ze swoim Opiekunem eRecruiter.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?