Uwaga! Jeżeli w Twoim systemie pracuje więcej niż jeden Administrator - skonsultuj wdrożenie poniższej funkcji przed jej włączeniem, abyście wiedzieli o zmianach.

Czym jest automatyczne usuwanie aplikacji kandydatów?

To możliwość ustawienia, by aplikacje kandydatów, których czas przetwarzania minął, usunęły się z systemu automatycznie - bez konieczności cyklicznego angażowania w usuwanie Administratora systemu.

Usunięte zostaną te aplikacje, które znajdowały się w rekrutacjach mających ustawiony czas przetwarzania danych osobowych.

Co zrobić, by włączyć automatyczne usuwanie aplikacji?

Należy przejść do Ustawień, do zakładki Klauzule i zgody. Tam, w sekcji Czas przetwarzania dostępna jest nowa sekcja Automatyczne usuwanie aplikacji kandydatów.

Możesz wybrać, czy chcesz, by aplikacje usuwały się automatycznie:

  • na koniec każdego tygodnia (usuwanie nastąpi w niedzielę w nocy)

  • na koniec każdego miesiąca (usuwanie nastąpi w nocy ostatniego kalendarzowego dnia miesiąca)

Wystarczy zaznaczyć przełącznik, by funkcja zaczęła działać.

Czy można ustawić własne terminy usuwania aplikacji?

Nie, nie ma takiej możliwości. Jeżeli Twoja organizacja wymaga, by aplikacje były usuwane w innych terminach, pozostań przy samodzielnym usuwaniu kandydatów.

Jak dowiem się, że aplikacje zostały usunięte?

System powiadomi Cię o tym po usunięciu aplikacji. Otrzymasz dwie wiadomości e-mail:

- pierwsza przyjdzie następnego dnia po usunięciu aplikacji. To potwierdzenie, że aplikacje zostały usunięte.

- druga to standardowa wiadomość, którą możesz już kojarzyć po usuwaniu aplikacji. Zawiera ona odnośnik do raportu Usunięte aplikacje:

  • Jeżeli wybierzesz usuwanie w trybie tygodniowym, wiadomość z raportem otrzymasz w kolejny poniedziałek po usunięciu.

  • Jeżeli wybierzesz usuwanie w trybie miesięcznym, otrzymasz wiadomość z raportem w pierwszy poniedziałek nowego miesiąca.

Kto może włączyć automatyczne usuwanie aplikacji kandydatów?

Opcja jest dostępna jedynie dla Administratorów Twojego systemu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?