Luty 2021

Spotkania MS Teams w eRecruiter; zintegrowanie z portalami z szukampracy.pl i teraz-srodowisko.pl.

Mateusz avatar
Napisane przez Mateusz
Zaktualizowano ponad tydzień temu

16.02.2021

Integracja z Microsoft Teams

Udostępniliśmy możliwość podłączenia konta MS Teams do eRecruiter! Dzięki temu:

 • spotkanie online umówione przez eRecruiter będzie automatycznie posiadało link do spotkania MS Teams umawiającego rekrutera

 • Rekruter (oraz osoby oznaczone podczas tworzenia spotkania) otrzyma zaproszenie na spotkanie online do kalendarza Outlook i MS Teams

To idealne rozwiązanie dla organizacji, które na co dzień rekrutują za pomocą MS Teams. Co zrobić, by włączyć integrację? Kliknij, by wszystkiego się dowiedzieć!

10.02.2021

Teraz-srodowisko.pl - nowe bezpłatne źródło publikacji ogłoszeń

Zapraszamy do bezpłatnej publikacji ofert pracy na portalu terazsrodowisko.pl.

To internetowy dziennik dla specjalistów i pracowników sektora ochrony środowiska i gospodarki komunalnej oraz osób związanych zawodowo z ideami zrównoważonego rozwoju. Istnieje na rynku od 2014 roku.

Co warto wiedzieć o publikacji:

 1. Portal oferuje bezpłatną publikację ofert w zakładce Praca (dodatkowo oferty rotacyjnie pojawiają się przy artykułach, w zakładkach tematycznych i w newsletterze)

 2. Konto pracodawcy na Teraz Środowisko generuje się automatycznie w podstawowej wersji dzięki publikacji z eRecruiter. W celu zindywidualizowania konta poprzez publikację treści lub multimediów budujących wizerunek firmy wśród potencjalnych kandydatów portal prosi klientów o kontakt z redakcją ([email protected])

 3. Wszystkie oferty pracy są zbieżne z tematyką poruszaną na portalu. Portal zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji oferty spoza poniżej tematyki.

Tematyka ogłoszeń o pracę, których publikację dopuszcza portal Teraz Środowisko:

 • Gospodarka odpadami

 • Odpady przemysłowe

 • Odbiór odpadów komunalnych

 • Przetwarzanie, odzysk i recykling odpadów

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ, circular economy)

 • Gospodarka wodna

 • Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • Uzdatnianie i jakość wody

 • Oczyszczanie ścieków

 • Energetyka

 • Odnawialne źródła energii - OZE

 • Ochrona powietrza

 • Ochrona klimatu i adaptacja do zmian klimatu

 • Ochrona przed powodzią i suszą

 • Planowanie przestrzenne

 • Smart city

 • Zrównoważony transport

 • Elektromobilność i mikromobilność

 • Efektywność energetyczna

 • Zielone budownictwo

 • BHP

 • Zarządzanie ryzykiem środowiskowym

 • Edukacja ekologiczna

 • Zrównoważony rozwój

 • Odpowiedzialność środowiskowa i społeczna biznesu (CSR)

 • Ochrona różnorodności biologicznej, ochrona przyrody

 • Rolnictwo ekologiczne

 • Obowiązki przedsiębiorców (np. BDO, ROP, opłaty za emisje gazów i pyłów)

 • Ochrona przed hałasem

 • Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

 • Remediacja i rekultywacja

5.02.2021

szukampracy.pl - nowe źródło publikacji ogłoszeń

Kolejne miejsce publikacji w ramach modułu Multipublikacja Plus. Witamy portal szukampracy.pl! Co ważne, portal przyjmuje oferty jedynie, gdy mają one wpisane konkretne miasto w miejscu pracy.

Przed rozpoczęciem publikacji na portalu należy skontaktować się z Opiekunem po stronie szukampracy.pl oraz Opiekunem eRecruiter.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?