Wszystkie kolekcje
Publikacja ogłoszeń
Jak opublikować ogłoszenie w danym miejscu publikacji?
Wymagania dotyczące publikacji na portalach współpracujących z eRecruiter
Wymagania dotyczące publikacji na portalach współpracujących z eRecruiter

Sprawdź, jakie kryteria musi spełnić Twoje ogłoszenie, by niektóre z portali pracy zgodziły się na jego opublikowanie.

Mateusz avatar
Napisane przez Mateusz
Zaktualizowano ponad tydzień temu

PORTALE PŁATNE:

Lento.pl

W celu publikacji, należy podać adres e-mail w ustaiweniach (Ustawienia -> Miejsca publikacji ogłoszeń ->Dostęp do portali).

 • jeśli masz już konto na Lento.pl to wpisz ten sam adres e-mail, na który konto jest założone

 • jeśli nie masz konta, to na podany adres dostaniesz informację o koncie i dostęp do Lento.pl

 • należy podać jeden adres dla całej firmy (nie musi tego robić każdy użytkownik)


Szukampracy.pl

Dla kogo:
Wszystkie branże.

Wymagania publikacji:

Portal przyjmuje oferty jedynie, gdy mają one wpisane konkretne miasto w miejscu pracy. Jeżeli oferta będzie miała zaznaczony jedynie region, nie zostanie opublikowana.

Przed rozpoczęciem publikacji na portalu należy skontaktować się z Opiekunem po stronie szukampracy.pl ([email protected]) oraz Opiekunem eRecruiter.


Flexi.pl

Dla kogo:

Portal Flexi.pl przeznaczony jest dla osób poszukujących pracy w wieku, 50, 60, 70+.

Wymagania publikacji:

Przed rozpoczęciem publikacji na portalu należy skontaktować się z Opiekunem po stronie Flexi.pl oraz Opiekunem eRecruiter.


Karierawfinansach.pl

Dla kogo:

Dla ogłoszeń powiązanych z szeroko rozumianą branżą finansową w kategoriach np. Administracja, Analiza, Audyt, Bankowość, HR, Księgowość, Podatki, Obsługa klienta itp.

Wymagania publikacji:

Ogłoszenia, które

Przed rozpoczęciem publikacji na portalu należy skontaktować się z Opiekunem po stronie karierawfinansach.pl oraz Opiekunem eRecruiter.


PORTALE BEZPŁATNE:

Teraz-srodowisko.pl

Dla kogo:

Teraz Środowisko to internetowy dziennik dla specjalistów i pracowników sektora ochrony środowiska i gospodarki komunalnej oraz osób związanych zawodowo z ideami zrównoważonego rozwoju. www.teraz-srodowisko.pl.

Oferty pracy:

 1. Bezpłatna publikacja ofert w zakładce Praca (dodatkowo oferty rotacyjnie pojawiają się przy artykułach, w zakładkach tematycznych i w newsletterze)

 2. Konto pracodawcy na Teraz Środowisko generuje się automatycznie w podstawowej wersji dzięki integracji z systemem zarządzania rekrutacjami. W celu zindywidualizowania konta poprzez publikację treści lub multimediów budujących wizerunek firmy wśród potencjalnych kandydatów prosimy o kontakt z redakcją ([email protected])

Wymagania publikacji:

Wszystkie oferty pracy muszą być zbieżne z tematyką poruszaną na portalu. Ogłoszenia o odrębnej tematyce nie będą publikowane.

Tematyka Teraz Środowisko:

 • Gospodarka odpadami

 • Odpady przemysłowe

 • Odbiór odpadów komunalnych

 • Przetwarzanie, odzysk i recykling odpadów

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ, circular economy)

 • Gospodarka wodna

 • Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • Uzdatnianie i jakość wody

 • Oczyszczanie ścieków

 • Energetyka

 • Odnawialne źródła energii - OZE

 • Ochrona powietrza

 • Ochrona klimatu i adaptacja do zmian klimatu

 • Ochrona przed powodzią i suszą

 • Planowanie przestrzenne

 • Smart city

 • Zrównoważony transport

 • Elektromobilność i mikromobilność

 • Efektywność energetyczna

 • Zielone budownictwo

 • BHP

 • Zarządzanie ryzykiem środowiskowym

 • Edukacja ekologiczna

 • Zrównoważony rozwój

 • Odpowiedzialność środowiskowa i społeczna biznesu (CSR)

 • Ochrona różnorodności biologicznej, ochrona przyrody

 • Rolnictwo ekologiczne

 • Obowiązki przedsiębiorców (np. BDO, ROP, opłaty za emisje gazów i pyłów)

 • Ochrona przed hałasem

 • Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

 • Remediacja i rekultywacja


Fachpraca.pl

Dla kogo:

Portal fachpraca.pl nastawiony jest na specjalistów poszukujących pracy głównie w kategoriach:

 • sprzedaż

 • produkcja

 • dystrybucja/logistyka

 • budownictwo

 • gastronomia

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?