Marzec 2021

Masowe wysyłanie wiadomości z etapu, nowy widok listy aplikacji w Karcie Kandydata, filtr "Informacja zwrotna".

Mateusz avatar
Napisane przez Mateusz
Zaktualizowano ponad tydzień temu

30.03.2021

Masowe wysyłanie wiadomości do kandydatów z poziomu etapu rekrutacji

Poprawiliśmy możliwość wysyłania wiadomości do wielu kandydatów jednocześnie. Teraz, wysyłając wiadomość z poziomu etapu (np. odrzucenie po CV) można zaznaczyć aż 1000 odbiorców jednocześnie!


30.03.2021

Nowy widok listy aplikacji dla odbiorców Interaktywnej Karty Kandydata

Do tej pory odbiorca Karty Kandydata widział jedynie liczbę nieobejrzanych jeszcze aplikacji, a w celu przejścia do listy osób ocenionych musiał otworzyć osobne okno.

Wprowadzona zmiana powoduje, że:

  • lista kandydatów widoczna jest od razu, na tym samym ekranie, co Karta Kandydata;

  • usunięte zostało osobne okno pokazujące listę kandydatów;

  • użycie Karty Kandydata jest dla użytkownika wygodniejsze dzięki łatwiejszej kontroli ocenionych i obejrzanych aplikacji.

Zobacz działanie w wideo w Bazie wiedzy. Możesz przesyłać je również odbiorcom Karty Kandydata:


02.03.2021

Nowy filtr w rekrutacji - "Informacja zwrotna"

Dodaliśmy filtr, który pozwala przefiltrować te aplikacje kandydatów, które zostały już odrzucone z procesu, ale nie wysłano przy tym wiadomości e-mail do aplikujących. Dzięki temu szybko można nadrobić to działanie, zaznaczając wszystkie osoby jednym kliknięciem i wysyłając im wiadomość zwrotną.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?