Wszystkie kolekcje
Raporty w eRecruiter
Nowe raporty w eRecruiter - jak korzystać z sekcji “Źródła”
Nowe raporty w eRecruiter - jak korzystać z sekcji “Źródła”

Nowa sekcja "Źródła" pozwala monitorować efektywność źródeł publikowania ogłoszeń i dzięki temu lepiej zarządzać budżetem rekrutacyjnym

Agnieszka Otręba avatar
Napisane przez Agnieszka Otręba
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zobacz film lub przeczytaj artykuł:

Sekcja "Źródła" służy do monitorowania efektywności źródeł pozyskiwania kandydatów (np. portali z ogłoszeniami rekrutacyjnymi, programu poleceń pracowniczych itp.). Pokazuje nie tylko liczbę aplikacji z danego źródła, ale również liczbę tzw. jakościowych aplikacji. Wskaźnikiem wysokiej jakości aplikacji mogą być przykładowo:

  • wysoka ocena kandydata dokonana przez rekrutera w systemie,

  • przeprowadzenie spotkania z kandydatem (znalezienie się kandydata na etapie "Spotkanie" w systemie),

  • zatrudnienie kandydata (znalezienie się kandydata na etapie "Zatrudnienie" w systemie).

Kontrola liczby jakościowych aplikacji z poszczególnych źródeł publikowania ogłoszeń rekrutacyjnych dostarcza informacji o efektywności tych źródeł. Jeżeli z danego źródła firma pozyskuje wielu dobrych kandydatów (np. takich, których później zatrudnia), wskazuje to na jego opłacalność. Informacja o tym, które miejsca publikacji ogłoszeń są opłacalne, pozwala efektywniej zarządzać budżetem rekrutacyjnym i inwestować w źródła, które przynoszą najwięcej cennych aplikacji.

Uwaga! Dostępność raportów uzależniona jest od wersji systemu, którą posiadasz. Jeżeli nie widzisz danego raportu, skontaktuj się ze swoim Opiekunem eRecruiter. W sekcji "Źródła" zobaczysz dane z tych rekrutacji, do których masz dostęp w systemie.

Uwaga! W sekcji "Źródła" znajdują się dwa wykresy - liczba aplikacji w podziale na źródła oraz liczba kandydatów w podziale na źródła i etapy - które dotychczas znajdowały się w sekcji "Kandydaci".

Wszystkie wykresy dostępne w sekcji "Źródła" można filtrować na podstawie wymienionych kryteriów: dział firmy, spółka, rodzaj oferty, miasto, pole własne jednokrotnego wyboru.

Przejdźmy wspólnie przez poszczególne wykresy tej sekcji, aby poznać ich możliwości.

Zatrudnieni w podziale na źródła

Wyniki z tego wykresu można filtrować na podstawie wymienionych kryteriów: rekrutacja, poziom stanowiska, dział firmy, miasto, spółka, pole własne jednokrotnego wyboru.

Wykres pokazuje źródła publikacji ogłoszeń, z których pochodzi najwięcej kandydatów ostatecznie zatrudnionych w firmie. Jest to wskaźnik jakości źródeł. Za wartościowe można uznać źródło, które "dostarcza" jakościowych (zatrudnianych) kandydatów i pozwala zamykać rekrutacje.

Jakie dane są widoczne na wykresie?

Wykres pokazuje liczbę kandydatów, u których w wybranym okresie (przedziale czasowym) nastąpiła zmiana etapu rekrutacji na "Zatrudniony". Jeżeli nastąpiła taka zmiana etapu, kandydat zostanie zliczony na wykresie oraz będzie pokazane źródło jego aplikacji. Jeżeli kandydat aplikował kilkukrotnie do danej rekrutacji, pokazane zostanie pierwsze źródło, z którego aplikował.

Jakie dane nie będą widoczne na wykresie?

Jeżeli w wybranym okresie kandydat był na etapie "Zatrudniony", jednak zrezygnował z udziału w procesie i, tym samym, nastąpiła u niego zmiana etapu (na inny niż "Zatrudniony"), nie będzie on widoczny na wykresie. Wykres przedstawia bowiem aktualną liczbę zatrudnionych na ostatni dzień wybranego przedziału czasowego.

Na wykresie nie będą także widoczne dane ze źródła, z którego nie zatrudniono żadnych kandydatów (tzn. w wybranym okresie nie nastąpiła u przynajmniej jednego kandydata z danego źródła zmiana etapu na "Zatrudniony").

TIP: Jeżeli w wybranym przedziale czasowym ogłoszenia były publikowane w ponad 100 źródłach, wykres pokaże jedynie 100 źródeł, z których pozyskano najwięcej zatrudnionych kandydatów. Dane o pozostałych źródłach dostępne będą w pliku Excel, który można pobrać klikając ikonę pobierania w prawym górnym rogu wykresu.

Źródła w podziale na oceny kandydatów

Wyniki z tego wykresu można filtrować na podstawie wymienionych kryteriów: rekrutacja, poziom stanowiska, dział firmy, miasto, spółka, pole własne jednokrotnego wyboru.

Wykres pozwala przeanalizować, z których źródeł pozyskiwani są kandydaci wysoko oceniani w procesie przez rekruterów. Wysoko ocenianych kandydatów można uznać za kandydatów jakościowych. Zaś źródło ich pozyskania za efektywne i opłacalne. Co ważne, efektywność źródła (rozumiana jako pozyskiwanie jakościowych kandydatów) nie zawsze idzie w parze z dużym spływem aplikacji. Możliwa jest sytuacja, w której z danego źródła pochodzi niewielu kandydatów, jednak są oni bardzo wysoko oceniani i tym samym źródło pozwala szybciej zamykać rekrutacje, mimo dostarczania niewielkiej liczby aplikacji.

Wykres przedstawia procentowy rozkład wszystkich kandydatów, którzy aplikowali z danego źródła i w wybranym przedziale czasowym zostali ocenieni w systemie.

Przykład: ze źródła OLX aplikowało 1000 osób, ale tylko 100 zostało ocenionych w systemie: 60 kandydatów otrzymało ocenę 1, 10 ocenę 2, 10 ocenę 3, 10 ocenę 4 i 10 ocenę 5. Na wykresie będzie widoczny zatem rozkład tylko tych 100 ocenionych (odpowiednio 60%, 10%, 10%, 10%, 10%).

TIP: Ocena kandydata może ulec zmianie w trakcie procesu rekrutacyjnego. Na wykresie uwzględniona będzie ocena z ostatniego dnia wybranego przedziału czasowego.

TIP: Jeżeli żaden z kandydatów, pochodzących z danego źródła, nie został oceniony w wybranym przedziale czasowym, źródło to nie będzie widoczne na wykresie. Analogicznie, wykres będzie pusty, jeżeli w wybranym okresie nie został oceniony żaden kandydat.

TIP: Jeżeli w wybranym przedziale czasowym ogłoszenia były publikowane w ponad 100 źródłach, wykres pokaże jedynie 100 źródeł, z których pozyskano najwięcej ocenionych kandydatów. Dane o pozostałych źródłach dostępne będą w pliku Excel, który można pobrać klikając ikonę pobierania w prawym górnym rogu wykresu.

Liczba aplikacji w podziale na źródła

Wyniki z tego wykresu można filtrować na podstawie wymienionych kryteriów: rekrutacja, dział firmy, miasto, spółka, pole własne jednokrotnego wyboru.

Wykres pokazuje rozkład liczby pozyskanych kandydatów (aplikacji) z poszczególnych źródeł publikowania ogłoszeń, dla różnych rekrutacji. A także całościowo dla wszystkich rekrutacji w firmie w wybranym okresie. Pozwala zobaczyć, skąd firma pozyskuje najwięcej aplikacji, a skąd najmniej.

Na wykresie zliczą się aplikacje, które miały miejsce w wybranym przedziale czasowym. Źródło będzie widoczne, jeżeli chociaż jeden kandydat w wybranym okresie z niego aplikował. Rekrutacje sortowane są alfabetycznie.

TIP: Jeżeli kandydat aplikował kilkukrotnie do danej rekrutacji z wielu źródeł, pokazane zostanie pierwsze źródło, z którego aplikował.

TIP: Wykres pokaże maksymalnie 100 źródeł i 100 rekrutacji z wybranego okresu. Dane o pozostałych źródłach i rekrutacjach dostępne będą w pliku Excel, który można pobrać klikając ikonę pobierania w prawym górnym rogu wykresu.

Liczba aplikacji w podziale na źródła i etapy

Wyniki z tego wykresu można filtrować na podstawie wymienionych kryteriów: rekrutacja, dział firmy, miasto, spółka, pole własne jednokrotnego wyboru.

Wykres pokazuje liczbę kandydatów (aplikacji) z danego źródła (ze wszystkich rekrutacji), którzy w wybranym przedziale czasowym mieli nadany etap. Zmiana etapu musi nastąpić w wybranym okresie, aby była widoczna na wykresie. Wykres nie pokazuje zatem liczby kandydatów aktualnie będących na wybranym etapie.

Przykład: Kandydat Jan Kowalski aplikował z Pracuj.pl 1 czerwca. Następnie 12 czerwca miał zmieniony etap na "Spotkanie". Jeżeli na wykresie wybierzemy okres raportowania 10-14 czerwca, w źródle Pracuj.pl ten kandydat będzie wliczony na etapie "Spotkanie". Jeżeli zaś na wykresie wybierzemy okres raportowania 13-14 czerwca, Jan Kowalski nie wliczy się do kandydatów pokazywanych w źródle Pracuj.pl na etapie "Spotkanie".

Na wykresie źródła sortowane są według liczby kandydatów na wszystkich etapach łącznie: od źródła z największą liczbą kandydatów do źródła z najmniejszą liczbą kandydatów. Jeżeli w wybranym przedziale czasowym nie było żadnych aplikacji z danego źródła, to nie będzie ono widoczne na wykresie.

W kolumnach pokazywane są wszystkie etapy (systemowe oraz własne), które firma ma zdefiniowane w Ustawieniach. Wykres pokazuje bieżącą wersję tych etapów i ich nazw. Jeżeli etap występował w przeszłości, ale obecnie został usunięty, na wykresie będzie widniał jako Etap Usunięty. Będzie również widoczna liczba kandydatów, którzy się na nim znajdowali.

TIP: Na wykresie zliczane są jedynie pierwszorazowe zmiany etapu. Przykładowo, jeżeli jeden kandydat był 3 razy na spotkaniu, zostanie policzony (i pokazany w kolumnie "Spotkanie") 1 raz.

TIP: Wykres pokaże maksymalnie 100 źródeł z wybranego okresu. Dane o pozostałych źródłach dostępne będą w pliku Excel, który można pobrać klikając ikonę pobierania w prawym górnym rogu wykresu.


Przeczytaj także:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?