Wymóg ponownego podania adresu e-mail przez kandydata

Dowiedz się, gdzie i dlaczego warto włączyć wymóg podwójnego podania adresu e-mail przez kandydata.

Agnieszka Otręba avatar
Napisane przez Agnieszka Otręba
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Chcesz skorzystać z dodatkowego zabezpieczenia formularza rekrutacyjnego?

Włącz wymóg podwójnego podawania adresu e-mail. Dzięki temu obniżysz ryzyko, że w wyniku pomyłki lub literówki dane osobowe kandydata zostaną wysłane na adres mailowy obcej osoby, która nie powinna ich dostać.

Opcję tę włączysz w Ustawieniach -> w sekcji Formularz -> w zakładce Zabezpieczenia.

Domyślnie ta opcja jest wyłączona. Po jej włączeniu na wszystkich formularzach - zarówno nowych, jak i aktywnie używanych w procesach rekrutacyjnych - pojawi się dodatkowe pole "Powtórz e-mail". Do tego pola nie da się przekleić treści (np. adresu e-mail z poprzedniego pola), co wymusza na kandydacie ponowne wpisanie adresu e-mail.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?