Wszystkie kolekcje
Raporty w eRecruiter
Nowe raporty w eRecruiter - jak korzystać z sekcji “Dane rynkowe”
Nowe raporty w eRecruiter - jak korzystać z sekcji “Dane rynkowe”

Sekcja "Dane rynkowe" dostarcza unikalnych informacji: pozwala porównywać KPI swojej firmy do wyników rynkowych

Agnieszka Otręba avatar
Napisane przez Agnieszka Otręba
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Analiza wyników KPI i monitorowanie ich zmian w czasie dostarcza najcenniejszych informacji o efektywności procesów rekrutacyjnych firmy. Raporty w eRecruiter umożliwiają pełny wgląd w dane dotyczące wszystkich prowadzonych projektów, pracy rekruterów, aplikacji kandydatów oraz źródeł publikowania ogłoszeń. Są niezastąpionym źródłem informacji przy dokonywaniu tzw. benchmarkingu wewnętrznego. Dzięki nim łatwo sprawdzisz, czy nastąpiła poprawa lub pogorszenie w zakresie osiąganych wyników.

Sekcja "Dane rynkowe" dodatkowo pozwala porównać rezultaty osiągane przez firmę z wynikami rynkowymi. Zyskujesz unikalny punkt odniesienia do realnych, w pełni zanonimizowanych danych z dziesiątek tysięcy rekrutacji prowadzonych w eRecruiter. KPI wyliczane są na podstawie średnich ze wszystkich procesów rekrutacyjnych.

Co istotne, zarówno przebieg procesu rekrutacyjnego, jak i osiągane wyniki znacząco różnią się w firmach, np. w zależności od ich lokalizacji czy sektora. Z tego powodu umożliwiamy filtrowanie wyników na podstawie wymienionych kryteriów: branża, poziom stanowiska, forma zatrudnienia i miasto.

TIP: Pamiętaj, że aby uzyskiwać wiarygodne dane w raportach, niezbędne jest systematyczne zmienianie etapów kandydatów w rekrutacji.

Uwaga! Dostępność raportów uzależniona jest od wersji systemu, którą posiadasz. Jeżeli nie widzisz danego raportu, skontaktuj się ze swoim Opiekunem eRecruiter.

Uwaga! Ta sekcja dostępna jest tylko dla Administratora.


Uwaga! Dane pokazywane są w ujęciu miesięcznym. Jednak ze względu na czas agregowania, dane z ostatniego miesiąca są widoczne na wykresach z kilkudniowym opóźnieniem. Przykładowo, dane za sierpień będą dostępne dopiero 2 lub 3 września.

Uwaga! Na wykresach widoczne są dane z tych procesów rekrutacyjnych, w których czasy KPI nie przekraczają 180 dni.

Porównanie czasów KPI

Wykres ten pozwala porównać podstawowe wskaźniki rekrutacyjne (KPI) - Time to Offer, Time to Hire, Time to Fill - w wybranym miesiącu. Przedstawia średnią liczbę dni niezbędnych do realizacji danego KPI w Twojej firmie oraz w innych firmach na rynku. Wykres może być dobrym punktem odniesienia przy ustalaniu celów dla Twojego zespołu.

Porównanie średnich czasów między etapami

Wykres przedstawia średnią liczbę dni pomiędzy etapami rekrutacji w Twojej firmie oraz w innych organizacjach na rynku. Obrazuje, czy Twojej procesy zajmują przeciętnie więcej, czy mniej czasu niż u innych firm.

Czas między etapami jest liczony w dniach:

  • Obejrzenie CV - Wysłanie IKK: czas od pierwszego wejścia w kartę kandydata w systemie eRecruiter do wysłanie Interaktywnej Karty Kandydata do menedżera.

  • Wysłanie IKK - Ocena IKK: czas od wysłania Interaktywnej Karty Kandydata do menedżera do pierwszej oceny przez menedżera (kciuk w górę i kciuk w dół).

Po zidentyfikowaniu najdłużej - w porównaniu do rynku - trwających etapów warto poszukać odpowiedzi na pytania:

  • Dlaczego ten etap procesu jest tak czasochłonny?

  • Co możemy zrobić, żeby go skrócić i osiągać lepsze KPI rekrutacji?


Przeczytaj także:

SŁOWA KLUCZOWE: porównanie do innych firm na rynku ; czas złożenia oferty ; zatrudnienie ; obejrzenie CV ; wysłanie IKK ; raportowanie ;

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?