Generator treści ogłoszeń i pytań rekrutacyjnych AI

Skorzystaj z integracji z ChatemGPT, by jeszcze szybciej tworzyć treści ogłoszeń i generować pytania rekrutacyjne

Agnieszka Otręba avatar
Napisane przez Agnieszka Otręba
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W eRecruiter możesz skorzystać z kilku integracji z ChatemGPT. AI (sztuczna inteligencja) pomoże Ci stworzyć treści ogłoszeń rekrutacyjnych (w tym główne zadania w ramach opisu stanowiska). Dzięki temu jeszcze szybciej stworzysz ogłoszenia i pozyskasz kandydatów! Możesz także skorzystać z generatora pytań rekrutacyjnych, które ułatwią Ci prowadzenie rozmowy, bez względu na specjalizację kandydata.

Generator treści ogłoszeń AI w eRecruiter

Aby skorzystać z ChatuGPT, wejdź w edycję ogłoszenia i kliknij przycisk „Generuj treść ogłoszenia z AI”. Po wpisaniu nazwy stanowiska i kliknięciu "Generuj", AI stworzy treść dopasowaną do danego stanowiska pracy.

ChatGPT wygeneruje: główne zadania w ramach opisu stanowiska, wymagania i oferowane benefity/opcje rozwoju.

Pamiętaj, by przed publikacją zweryfikować treść ogłoszenia i dostosować ją do potrzeb Twojej organizacji! Warto zadbać także, aby opis stanowiska i treść ogłoszenia były spójne.

Generator pytań rekrutacyjnych AI w eRecruiter

W eRecruiter ChatGPT pomoże Ci także przy tworzeniu pytań na rozmowy rekrutacyjne. Jak działa ta funkcja?

W momencie, kiedy kandydat zostanie przeniesiony na etap "spotkanie", automatycznie do notatek ogólnych (na IKK) ChatGPT wygeneruje 10 pytań, które można zadać kandydatowi podczas rozmowy rekrutacyjnej. Pytania te są generowane na podstawie nazwy rekrutacji (stanowiska) oraz poziomu doświadczenia poszukiwanego pracownika. Wsparcie sztucznej inteligencji to przyspieszenie procesu rekrutacyjnego. Pozwoli na lepszą walidację i wzmocnienie screeningu kandydata.

TIP: Podpowiedzi ChataGPT działają najlepiej, gdy w nazwie rekrutacji podany jest poziom seniority np. Junior Project Manager, Expert UX Designer itd.

Jak uruchomić tę integrację?

  1. Wejdź w zakładkę "HR Workflows"

  2. Znajdź sekcję "Selekcja i pre-selekcja kandydatów"

  3. Znajdź kafelek "OpenAI" i kliknij "Sprawdź"

  4. Kliknij "Dalej" i gotowe!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?