Jeżeli etap, który chcesz usunąć, nie jest przypisany do żadnego kandydata, możesz go usunąć w ustawieniach sytemu.

W tym celu przejdź do ustawień a następnie do sekcji Etapy rekrutacji.

Znajdź na liście etap, który chcesz usunąć. Kliknij na strzałkę w kolumnie Akcje i wybierz Usuń.

Dlaczego nie mogę usunąć etapu?

Jeżeli etap został przypisany choć do jednego kandydata to może go usunąć wyłącznie Administrator Twojego konta. W takiej sytuacji system poprosi o wybranie innego etapu, którym zostanie zastąpiony usunięty etap przy kandydatach.

Jeżeli zatem chcesz usunąć etap, który został przypisany do kandydata - skontaktuj się z Administratorem Twojego konta w eRecruiter

Pamiętaj, że nie możesz usunąć  etapów systemowych (takich, które są automatycznie wbudowane w ustawienia w systemie, czyli wszystkie etapy, które zamiast przycisku akcji posiadają znak zapytania).

Dowiedz się więcej

Chcesz odwzorować za pomocą etapów przebieg rekrutacji w swojej firmie? Pomoże Ci to łatwiej dookreślić miejsce kandydata na ścieżce procesu oraz przyspieszy umawianie spotkań w systemie. Zobacz materiał o konfiguracji własnych etapów rekrutacji.

Czy odpowiedź na Twoje pytanie została przesłana?