Jak usunąć etap?

Chcesz usunąć etap z systemu i nie wiesz, jak to zrobić? Podpowiadamy krok po kroku.

Zuzanna avatar
Napisane przez Zuzanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeżeli etap, który chcesz usunąć, nie jest przypisany do żadnego kandydata, możesz go usunąć w ustawieniach sytemu.

W tym celu przejdź do ustawień a następnie do sekcji Etapy rekrutacji.

Znajdź na liście etap, który chcesz usunąć. Kliknij na strzałkę w kolumnie Akcje i wybierz Usuń.

Dlaczego nie mogę usunąć etapu?

Jeżeli etap został przypisany choć do jednego kandydata to może go usunąć wyłącznie Administrator Twojego konta. W takiej sytuacji system poprosi o wybranie innego etapu, którym zostanie zastąpiony usunięty etap przy kandydatach.

Jeżeli zatem chcesz usunąć etap, który został przypisany do kandydata - skontaktuj się z Administratorem Twojego konta w eRecruiter

Pamiętaj, że nie możesz usunąć  etapów systemowych (takich, które są automatycznie wbudowane w ustawienia w systemie, czyli wszystkie etapy, które zamiast przycisku akcji posiadają znak zapytania).

Dowiedz się więcej

Chcesz odwzorować za pomocą etapów przebieg rekrutacji w swojej firmie? Pomoże Ci to łatwiej dookreślić miejsce kandydata na ścieżce procesu oraz przyspieszy umawianie spotkań w systemie. Zobacz materiał o konfiguracji własnych etapów rekrutacji.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?