Wszystkie kolekcje
Partnerzy eRecruiter
Talent Bridge - Testy kompetencyjne
Jak przesyłać testy kompetencyjne do kandydatów?
Jak przesyłać testy kompetencyjne do kandydatów?

Dowiedz się, jak wysyłać do kandydatów testy kompetencyjne Talent Bridge i jak odbierać wyniki w eRecruiter

Mateusz avatar
Napisane przez Mateusz
Zaktualizowano ponad tydzień temu

eRecruiter umożliwia wysyłkę i odbieranie wyników testów kompetencyjnych Talent Bridge bezpośrednio z systemu do kandydata. 

Uwaga! Podstawowym kryterium, by wysyłać testy kompetencyjne, jest podpisanie umowy z firmą Talent Bridge. Skontaktuj się ze swoim Opiekunem eRecruiter, który przekaże kontakt do przedstawiciela tej firmy.

Czym są testy kompetencyjne?

Testy kompetencyjne to zbiór pytań i zadań, które przedstawia się do rozwiązania kandydatom. Na podstawie oddanych odpowiedzi sprawdza się, jak dana osoba zachowałaby się w określonej sytuacji, czy na konkretnym stanowisku.

Korzyści:

  • Zmniejszenie kosztów rekrutacji – dzięki weryfikacji kandydatów na etapie rekrutacji, zmniejsza się ryzyko „nietrafionego” kandydata

  • Skrócenie czasu rekrutacji – test kompetencji może zastąpić np. assesment center,czy dodatkowe spotkania z kandydatami, weryfikacja dzieje się sama

  • Weryfikacja umiejętności kandydatów – w szybki sposób można sprawdzić, czy umiejętności wpisane w CV mają odzwierciedlenie w rzeczywistości

  • Znalezienie najbardziej dopasowanych kandydatów

Testy kompetencyjne Talent Bridge wyróżniają się tym, że oparte są o rzeczywistą działalność firmy. Kandydaci rozwiązują zadania, które naprawdę mogą im się przytrafić podczas pracy w organizacji. Gdy umowa została podpisana, następuje integracja Twojego systemu eRecruiter z systemem Talent Bridge oraz szkolenie przeprowadzone przez Opiekuna z tej firmy.

Jakie kroki podjąć w eRecruiter, by móc wysyłać i odbierać testy kompetencyjne?

Gdy zostanie podpisana umowa pomiędzy Twoją firmą, a Talent Bridge, następuje czas na integrację waszych systemów. Następnie, już po stronie eRecruiter, należy wykonać następujące działania:

1. Utwórz specjalnego użytkownika

W Twoim eRecruiter musi zostać dodany użytkownik Talent Bridge. Dzięki temu możesz sterować do jakich procesów rekrutacyjnych i danych Talent Bridge będzie mieć dostęp.

2. Stwórz listę tagów

Wyniki testów kompetencyjnych pojawią się w systemie m.in. przy pomocy tagów, które pomogą Ci w szybszym filtrowaniu aplikacji. Tagi muszą nawiązywać do testów kompetencyjnych, które zostały wybrane przez Ciebie w Talent Bridge.
Załóżmy, że będziecie przesyłać testy analityczne. W eRecruiter powinny powstać więc tagi: TA (skrót od "Test analityczny") 0-10%, TA 11-20%, ..., TA 91-100% oraz tag "nie rozwiązano".
Tagi te automatycznie pokażą się przy danej aplikacji, która otrzymała wynik w danym przedziale procentowym.

3. Stwórz rekrutację ze specjalnym oznaczeniem

Gdy masz już listę tagów, czas na utworzenie nowej rekrutacji. Zanim to uczynisz, Opiekun eRecruiter musi dodać Twojego systemu dodatkowe pole na karcie rekrutacji: "Wysyłaj testy Talent Bridge" wraz z odpowiedziami "Tak"/"Nie". W sytuacji, gdy chcesz, by z danego projektu wysyłane były testy, podczas jego tworzenia zaznacz "Tak".
Uwaga! Zanim aktywujesz projekt, dodaj do niego użytkownika "Talent Bridge" w zespole rekrutacyjnym.

4. Oznacz kandydata

Gdy do wybranej rekrutacji napłyną aplikacje, będzie można wykonać wysyłkę testu kompetencyjnego. Wykonuje się to za pomocą zmiany oceny lub zmiany etapu, np.

  • zmiany oceny przy aplikacji (np. zmiana na 3 powoduje automatyczną wysyłkę testu). 

  • zmiana etapu przy aplikacji (wcześniej dodany został etap "wysyłka testu kompetencji").

Skąd mam wiedzieć, jaka ocena/etap powoduje wysyłkę testu?
Informacja ta powinna zostać wcześniej ustalona w systemie Talent Bridge przez Administratora i przekazana do wszystkich osób, która mają wysyłać testy do kandydatów.

Po zmianie oceny/etapu następuje wysyłka testu do kandydata. W systemie Talent Bridge Administrator ma możliwość wyboru testu, który powinien być wysyłany w konkretnej rekrutacji, a także szablonu wiadomości, jaką otrzyma. Docelowo informacje te dostępne będą w eRecruiter.

5. Zapoznaj się z wynikami testu

Gdy kandydat wypełni test kompetencyjny, jego odpowiedzi niedługo potem pojawią się w systemie eRecruiter. Zobaczysz to na 3 sposoby:

  1. przy danej aplikacji pojawi się tag, o którym pisałem wcześniej, np. TA 91-100%

  2. przy aplikacji pojawi się nowa notatka. W niej zobaczysz link do pobrania całego raportu z testu kandydata

  3. na profilu kandydata pojawi się nowy załącznik - pełen szczegółowy raport z wynikami testu.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami poprzez chat, lub napisz do swojego Opiekuna eRecruiter.


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?