28.07.2020

Dane do analizy

Udostępniliśmy możliwość włączenia nowego modułu pozwalającego pobierać dowolne dane raportowe z eRecruiter - Dane do analizy.Opcja ta przyda się, jeżeli dotychczasowe raportowanie oferowane przez system nie jest wystarczające dla Twoich potrzeb.

Dzięki korzystaniu z Danych do analizy otrzymasz:

  • "surowe dane" - zestaw danych wyeksportowanych do pliku Excel, podzielonych na poszczególne kategorie, które później można wykorzystywać do przeprowadzania analityki HR i raportowania potrzebnych wskaźników

  • dane generowane w zależności od potrzeb organizacji na podstawie wcześniej ustalonych wskaźników

Dzięki dodatkowemu modułowi wygenerujesz dane, które pozwolą Ci m.in.:

  • sprawdzać czas trwania rekrutacji (liczony w różny sposób w zależności od Twoich potrzeb) oraz czas pomiędzy etapami

  • analizować odpowiedzi na pytania z formularza, jeżeli takie samo pytanie zostało użyte w wielu formularzach

  • monitorować liczbę otwartych i zamkniętych wakatów

  • weryfikować liczbę aplikacji na danym etapie w danym czasie raportowym

  • analizować powody odrzuceń aplikacji na poszczególnych etapach rekrutacji

  • i wiele, wiele innych!


21.07.2020

Nowy ekran usuwania aplikacji

Wprowadziliśmy zmianę na ekranie usuwania aplikacji, dzieki czemu jest on bardziej czytelny. Ma za zadanie z jednej strony pomóc Administratorowi usunąć dokładnie te dane, które chce , a z drugiej ustrzec go przed tym, by nie usunął zbyt dużej ilości aplikacji.

Nowości jakie pojawią się na ekranach to dwa dodatkowe filtry:

  • Spółka - w przypadku wersji systemu ProPremium, można usuwać dane w obrębie konkretnej spółki

  • RODO - zbiorcze usuwanie aplikacji, które mają ustawione organicznie przetwarzania lub żądanie usunięcia.

Dodatkowy wprowadziliśmy nowe potwierdzenie usuwania. Użytkownik musi spojrzeć na liczbę aplikacji jakie usuwa i przepisać ją, by móc kontynuować. Zaraz obok liczby pokazujemy również procent usuwanej bazy. Wierzymy, że takie rozwiązanie klarownie informuje Cię, co dokładnie za chwile usuniesz:)

Czy odpowiedź na Twoje pytanie została przesłana?