Spotkania online od MS Teams to duże ułatwienie dla każdego użytkownika, który na co dzień umawia zdalne rozmowy rekrutacyjne właśnie w tym narzędziu. Dzięki integracji narzędzi możliwe jest wysyłanie wiadomości e-mail i SMS do kandydata z automatycznie dodanym do niego odnośnikiem do spotkania w Microsoft Teams.

eRecruiter wyśle też potwierdzenie do użytkownika, dzięki czemu spotkanie pojawi się zarówno w kalendarzu Outlook, jak i MS Teams.

Aby umożliwić korzystanie z MS Teams w eRecruiter, należy przeprowadzić integrację narzędzi. Potrzebna będzie do tego pomoc firmowego działu IT. Poniżej opisane są działania, jakie należy wykonać. Dostęp do poniższych ustawień w eRecruiter ma jedynie Administrator.


Opis dla Administratora eRecruiter oraz działu IT organizacji

Administrator eRecruiter

Administrator eRecruiter w ustawieniach systemu odnajduje zakładkę Integracja z eRecruiter. Na liście aplikacji, przy Microsoft Teams klika przycisk Rozpocznij integrację.

Po kliknięciu w przycisk otworzy się okno Połącz eRecruiter z Microsoft Teams, w której znajduje się wiadomość do działu technicznego. Administrator kopiuje wiadomość (można to zrobić za pomocą przycisku pod tekstem) i przesyła ją do działu IT w organizacji.

Dział IT

Po otrzymaniu wiadomości, osoba z działu IT przekleja otrzymany link do przeglądarki. Otworzy się widok logowania do konta Microsoft. Poniżej przykładowy widok:

Następnym krokiem jest akceptacja uprawnień, jakie eRecruiter chce pozyskać od Microsoft: dostęp do możliwości logowania profilu użytkownika oraz spotkań online.

Po akceptacji uprawnień, pojawi się ekran sukcesu:

Przedstawiciel działu IT powinien poinformować osobę, która przesłała wiadomość z eRecruiter o włączeniu integracji.

Administrator eRecruiter

Po otrzymaniu wiadomości od działu IT, każdy użytkownik systemu musi samodzielnie zalogować się na swoje konto MS Teams w Ustawieniach eRecruiter, w zakładce Ustawienia Twojego Konta -> Logowanie do aplikacji:


Przeczytaj też:

Jak powiadomić użytkowników o włączeniu integracji z MS Teams?

Jak korzystać ze spotkań Microsoft Teams w eRecruiter?

FAQ - pytania i odpowiedzi dotyczące MS Teams (dla użytkownika i działu IT)

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?