Wszystkie kolekcje
Partnerzy eRecruiter
Webankieta - narzędzie do badań NPS
Jak odczytać wyniki badania candidate experience Webankiety? Jak wyglądają raporty podsumowujące badanie candidate experience?
Jak odczytać wyniki badania candidate experience Webankiety? Jak wyglądają raporty podsumowujące badanie candidate experience?
Mateusz avatar
Napisane przez Mateusz
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, co zrobić, by korzystać z Webankiety w Waszym systemie eRecruiter, przejdź tutaj.

Badanie przebiegu rekrutacji nie miałoby sensu, jeśli wyniki nie trafiałyby do odpowiednich osób, w odpowiedniej częstotliwości i formie (raporty cykliczne, alerty). Co to znaczy: odpowiednich?

Kto, gdzie i jak często otrzymuje wyniki badań candidate experience?

Jeśli chodzi o osoby to przede wszystkim Ty - rekruter. Mogą to też być Twoi przełożeni i inni koledzy z działu HR - decydujesz o tym na etapie wdrożenia usługi, przeprowadzanej przez dedykowanego eksperta Webankiety. W zależności od Twoich biznesowych potrzeb w panelu Webankieta ekspert jest w stanie zdefiniować dowolną liczbę odbiorców raportów. Podsumowując - informujesz kto ma być odbiorcą raportów i alertów, a Webankieta zajmuje się wszystkimi ustawieniami.

Jeśli chodzi o częstotliwość - to także Twój wybór. Standardowo czas otrzymywania raportu cyklicznego ustawiony jest na: co miesiąc. Poniżej przykład raportu cyklicznego Webankiety wysyłanego na Twój e-mail:

Możesz też zdecydować się na otrzymywanie alertu na adres e-mail, w którym wyświetlone zostaną wyniki konkretnej ankiety:

  • zawsze po jej wypełnieniu przez nowego kandydata

  • lub gdy spełni on określone kryteria np. jest Krytykiem.

Decydujesz o tym w momencie integracji lub na szkoleniu z dedykowanym ekspertem z Webankiety. Oprócz odpowiednich ustawień otrzymasz podpowiezi, jak zarządzać raportami i alertami. W efekcie alerty będą przychodziły automatycznie na Twoją skrzynkę e-mail (lub inne wybrane przez Ciebie adresy). Wiadomość z alertem będzie wyglądała w taki sposób:

Jak widać, nie musisz w ogóle logować się do platformy Webankieta, żeby otrzymać dostęp do wszystkich wyników badania.


Jak wygląda raport podsumowujący badanie candidate experience Webankiety?

Poniżej znajdziesz informacje o poszczególnych częściach raportu. Dane pokazane są w sposób przejrzysty, jasny i co najważniejsze - wartościowy. Tak przedstawione informacje łatwo analizować, wyciągać z nich wnioski i na ich podstawie zmieniać swoją rekrutację na lepsze - a o to właśnie chodzi :)!

  • Trend NPS - dzięki niemu możesz obserwować trendy wskaźnika NPS i na bieżąco sprawdzać jak zmiany w organizacji przekładają się na poziom satysfakcji kandydatów.

  • Wynik NPS w zależności od tego, na jakim etapie kandydat zakończył rekrutację

  • Ocena poszczególnych etapów rekrutacji ze średnią dla każdego obszaru


Przeczytaj też:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?