Wszystkie kolekcje
Partnerzy eRecruiter
Wandlee - chatboty
Jak zintegrować chatbota z eRecruiter?
Jak zintegrować chatbota z eRecruiter?

Dowiedz się jak chatboty pomogą Ci zautomatyzować komunikację z kandydatami!

Mateusz avatar
Napisane przez Mateusz
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Czym jest chatbot od Wandlee?

Chatbot rekrutacyjny to oprogramowanie do przeprowadzania zautomatyzowanej rozmowy preselekcyjnej za pośrednictwem chatu.

Aby rozpocząć współpracę z Chatbotem rekrutacyjnym Wandlee, skontaktuj się ze swoim Opiekunem eRecruiter, który przekaże Ci kontakt do przedstawiciela Wandlee lub po zalogowaniu do systemu eRecruiter znajdź nas w zakładce “Marketplace” i zadaj pytanie za pośrednictem przycisku znajdującego się na stronie.

Poniżej przedstawiamy opis integracji Chatbota rekrutacyjnego Wandlee i systemu eRecruiter. To kilka krótkich kroków, dzięki którym będziesz mógł się cieszyć zautomatyzowaną preselekcją w różnych komunikatorach tekstowych. Pamiętaj, że przedstawiona instrukcja dotyczy sytuacji, w której masz już podpisaną umowę z Wandlee.

Poniższe kroki powinien wykonać Administrator systemu eRecruiter.

1. Stwórz nowego użytkownika

Pierwszym krokiem jest utworzenie nowego użytkownika - konta technicznego dla firmy Wandlee.

Aby utworzyć nowego użytkownika:

 • Wejdź w eRecruiter i przejdź do Ustawień systemu

 • Z menu po lewej stronie, w sekcji: System w Twojej firmie, wybierz zakładkę Użytkownicy

 • Następnie utwórz użytkownika w roli Rekrutera poprzez przycisk

  który znajduje się z prawej strony.

 • Wprowadź poniższe dane:

2. Wybierz sposób publikacji ogłoszeń w chatbocie

Istnieją dwa sposoby na publikację ofert w chatbocie.

1) Jeśli chcesz opublikować w chatbocie wszystkie oferty pracy wystarczy, że dostarczysz firmie Wandlee link JSON skopiowany z eRecruiter. Aby to zrobić:

 • W eRecruiter przejdź do ustawień systemu.

 • Z menu po lewej stronie, w sekcji: Publikacja ogłoszeń, wybierz zakładkę Strona kariery

 • Skopiuj link klikając zaznaczony przycisk:

Gdy już zaimplementujemy kod, przekażemy Ci chatbota z Twoimi ofertami pracy, którego będziesz mógł przetestować. Od tej pory każde ogłoszenie publikowane przez zakładkę „Strona Kariery” w eRecruiter trafiać będzie również do chatbota Wandlee. Po przetestowaniu rozwiązania, chatbot będzie dostępny dla wszystkich kandydatów w komunikatorze np. Messenger lub Twojej stronie karier (w zależności od wcześniejszych indywidualnych ustaleń).

2) Jeśli chcesz opublikować w chatbocie wyłącznie wybrane oferty użyj metody Multipublikacji Wandlee.

 • Podczas wyboru miejsca publikacji oferty wybierz zakładkę Multipublikacja

 • Następnie zaznacz pole odpowiadające Multipublikacji Wandlee. Dzięki temu dodając nową ofertę pracy będziesz mógł zaznaczyć czy chcesz aby pojawiła się również w chatbocie.

Po włączeniu funkcji Multipublikacji poinformuj o tym zespół Wandlee. Wandlee przygotuje dla Ciebie chatbota testowego. Po przetestowaniu rozwiązania, chatbot będzie dostępny dla wszystkich kandydatów w komunikatorze np. Messenger lub Twojej stronie karier (w zależności od wcześniejszych indywidualnych ustaleń). Kandydaci, którzy zaaplikowali przez chatbota będą oznaczeni źródłem: Wandlee.

Uwaga: Jeśli nie masz dostępnej opcji Multipublikacji Wandlee skontaktuj się ze swoim opiekunem eRecruiter

Pamiętaj: Konto techniczne Wandlee powinno mieć dostęp do wszystkich rekrutacji, które będą opublikowane w chatbocie. W tym celu pamiętaj, aby dodawać użytkownika Wandlee do zespołu rekrutacyjnego w danym projekcie, do którego ma mieć dostęp.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?