Wszystkie kolekcje
Partnerzy eRecruiter
Wandlee - chatboty
Jak zintegrować chatbota z eRecruiter?
Jak zintegrować chatbota z eRecruiter?

Dowiedz się jak chatboty pomogą Ci zautomatyzować komunikację z kandydatami!

Bartłomiej Rembecki avatar
Napisane przez Bartłomiej Rembecki
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Czym jest chatbot od Wandlee?

Chatbot rekrutacyjny to oprogramowanie do przeprowadzania zautomatyzowanej rozmowy preselekcyjnej za pośrednictwem chatu.

Aby rozpocząć współpracę z Chatbotem rekrutacyjnym Wandlee, skontaktuj się ze swoim Opiekunem eRecruiter, który przekaże Ci kontakt do przedstawiciela Wandlee lub po zalogowaniu do systemu eRecruiter znajdź nas w zakładce “Marketplace” i zadaj pytanie za pośrednictem przycisku znajdującego się na stronie.

Poniżej przedstawiamy opis integracji Chatbota rekrutacyjnego Wandlee i systemu eRecruiter. To kilka krótkich kroków, dzięki którym będziesz mógł się cieszyć zautomatyzowaną preselekcją w różnych komunikatorach tekstowych. Pamiętaj, że przedstawiona instrukcja dotyczy sytuacji, w której masz już podpisaną umowę z Wandlee.

Poniższe kroki powinien wykonać Administrator systemu eRecruiter.

1. Stwórz nowego użytkownika

Pierwszym krokiem jest utworzenie nowego użytkownika - konta technicznego dla firmy Wandlee.

Aby utworzyć nowego użytkownika:

 • Wejdź w eRecruiter i przejdź do Ustawień systemu

 • Z menu po lewej stronie, w sekcji: System w Twojej firmie, wybierz zakładkę Użytkownicy

 • Następnie utwórz użytkownika w roli Rekrutera poprzez przycisk

  który znajduje się z prawej strony.

 • Wprowadź poniższe dane:

2. Wybierz sposób publikacji ogłoszeń w chatbocie

Istnieją dwa sposoby na publikację ofert w chatbocie.

1) Jeśli chcesz opublikować w chatbocie wszystkie oferty pracy wystarczy, że dostarczysz firmie Wandlee link JSON skopiowany z eRecruiter. Aby to zrobić:

 • W eRecruiter przejdź do ustawień systemu.

 • Z menu po lewej stronie, w sekcji: Publikacja ogłoszeń, wybierz zakładkę Strona kariery

 • Skopiuj link klikając zaznaczony przycisk:

Gdy już zaimplementujemy kod, przekażemy Ci chatbota z Twoimi ofertami pracy, którego będziesz mógł przetestować. Od tej pory każde ogłoszenie publikowane przez zakładkę „Strona Kariery” w eRecruiter trafiać będzie również do chatbota Wandlee. Po przetestowaniu rozwiązania, chatbot będzie dostępny dla wszystkich kandydatów w komunikatorze np. Messenger lub Twojej stronie karier (w zależności od wcześniejszych indywidualnych ustaleń).

2) Jeśli chcesz opublikować w chatbocie wyłącznie wybrane oferty użyj metody Multipublikacji Wandlee.

 • Podczas wyboru miejsca publikacji oferty wybierz zakładkę Multipublikacja

 • Następnie zaznacz pole odpowiadające Multipublikacji Wandlee. Dzięki temu dodając nową ofertę pracy będziesz mógł zaznaczyć czy chcesz aby pojawiła się również w chatbocie.

Po włączeniu funkcji Multipublikacji poinformuj o tym zespół Wandlee. Wandlee przygotuje dla Ciebie chatbota testowego. Po przetestowaniu rozwiązania, chatbot będzie dostępny dla wszystkich kandydatów w komunikatorze np. Messenger lub Twojej stronie karier (w zależności od wcześniejszych indywidualnych ustaleń). Kandydaci, którzy zaaplikowali przez chatbota będą oznaczeni źródłem: Wandlee.

Uwaga: Jeśli nie masz dostępnej opcji Multipublikacji Wandlee skontaktuj się ze swoim opiekunem eRecruiter

Pamiętaj: Konto techniczne Wandlee powinno mieć dostęp do wszystkich rekrutacji, które będą opublikowane w chatbocie. W tym celu pamiętaj, aby dodawać użytkownika Wandlee do zespołu rekrutacyjnego w danym projekcie, do którego ma mieć dostęp.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?