Wszystkie kolekcje
Raporty w eRecruiter
Nowe raporty w eRecruiter - jak korzystać z sekcji “Efektywność rekrutacji” (dawniej “Rekrutacje”)?
Nowe raporty w eRecruiter - jak korzystać z sekcji “Efektywność rekrutacji” (dawniej “Rekrutacje”)?

Nowe, przejrzyste raporty pozwolą na szybkie porównanie i filtrowanie danych z wielu rekrutacji w wybranym okresie czasu

Aleksandra Jarzynka avatar
Napisane przez Aleksandra Jarzynka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dawna sekcja “Rekrutacje” w zakładce Raporty zyskała odświeżony wygląd i została uzupełniona o dodatkowe informacje.

Uwaga! Dostępność raportów uzależniona jest od wersji systemu, którą posiadasz. Jeżeli nie widzisz danego raportu, skontaktuj się ze swoim Opiekunem eRecruiter.

Zobacz film lub czytaj dalej:

Przejdźmy wspólnie przez poszczególne części sekcji Efektywność rekrutacji (dawniej “Rekrutacje”), aby poznać wszystkie zmiany i nowe możliwości.

Sekcja Efektywność rekrutacji służy do monitorowania wszystkich procesów rekrutacyjnych i pracy całego działu HR. Pozwala analizować zbiorczo przebieg wielu procesów rekrutacyjnych, a także wyciągać dane dla poszczególnego działu, rekrutera czy poziomu stanowiska kandydata. Wszystkie raporty dostępne w tej sekcji można pobrać do pliku Excel.

Uwaga! Ta sekcja dostępna jest tylko dla Administratora.

Górny panel

Górny panel informuje nas, ile w wybranym okresie mieliśmy aktywnych i zakończonych rekrutacji oraz jaka jest średnia liczba rekrutacji na jednego rekrutera:

 • Liczba aktywnych rekrutacji w wybranym okresie – to wszystkie rekrutacje, które na dzień zakończenia wybranego okresu raportowania są aktywne.

 • Aktywowane w trakcie wybranego okresu – liczba rekrutacji, których data aktywacji mieści się w wybranym okresie raportowym i które na ostatni dzień wybranego okresu są aktywne.

 • Aktywowane przed wybranym okresem – liczba rekrutacji, których data aktywacji wystąpiła przed wybranym okresem raportowym, a które w tym okresie nie zostały zakończone.

 • Liczba zakończonych rekrutacji w wybranym okresie – liczba projektów rekrutacyjnych, które zostały zamknięte w wybranym okresie raportowym.

 • Średnia liczba rekrutacji na 1 rekrutera w wybranym okresie – liczba aktywnych projektów rekrutacyjnych w wybranym okresie raportowania podzielona na wszystkich użytkowników przypisanych do tych rekrutacji.

Uwaga! Data aktywacji to data pierwszej aktywacji rekrutacji. Przykładowo, jeżeli rekrutacja została aktywowana 01.06.2021, następnie wstrzymana i aktywowana ponownie 01.12.2021, w raportach będzie pokazywała się pierwsza data aktywacji, czyli 1.06.2021.

Aby poprawnie widzieć dane w raportach, należy po zakończeniu rekrutacji zamykać projekty rekrutacyjne, a dla przyszłych rekrutacji otwierać nowe projekty. W eRecruiter, dzięki możliwości kopiowania rekrutacji, jest to bardzo proste, o czym piszemy tutaj.

TIP: Korzystając z filtra ogólnego możesz przefiltrować cały raport ze względu na: spółkę firmy, miasto lub dział, do którego była prowadzona rekrutacja.

KPI

Panel KPI (ang. Key Performance Indicators) pozwala na monitorowanie kluczowych wskaźników rekrutacyjnych dotyczących czasu znalezienia odpowiedniego kandydata. Wskaźniki te pokazują, jak efektywnie działa zespół rekrutacyjny pod względem realizacji celów firmowych. Dzięki panelowi KPI mamy możliwość monitorowania tego, czy rekruterzy osiągają zamierzone rezultaty w zakresie:

 • Time to Offer – czasu liczonego od aplikacji kandydata do złożenia mu oferty.

 • Time to Hire – czasu od aplikacji kandydata do zatrudnienia go.

 • Time to Fill – czasu od chwili aktywacji rekrutacji do złożenia oferty kandydatowi.

TIP: Panel ten pokazuje średnią dla wszystkich projektów rekrutacyjnych z danego okresu raportowania, ale poprzez wykorzystanie filtrów można sprawdzić, jak dane te zmieniają się w zależności od poziomu stanowiska, działu, miasta czy spółki, do których była prowadzona rekrutacja.

KPI w podziale na rekruterów

Wykres ten pozwala analizować wyniki KPI dla poszczególnych osób z zespołu rekrutacyjnego. Wykres pokazuje, czy rekruterzy osiągają zamierzone rezultaty w zakresie:

 • Time to Offer – czasu liczonego od aplikacji kandydata do złożenia mu oferty.

 • Time to Hire – czasu od aplikacji kandydata do zatrudnienia go.

 • Time to Fill – czasu od chwili aktywacji rekrutacji do złożenia mu oferty.

 • Czas rekrutacji – czasu od aktywacji do zakończenia projektu rekrutacyjnego.

Tutaj również możemy skorzystać z filtrów, dzięki którym sprawdzimy dane dla poszczególnych rekruterów, poziomu stanowiska, działu firmy, miasta, spółki lub wybranego pola własnego.

TIP: Po kliknięciu w wybrany słupek sprawdzimy wyniki dla poszczególnych rekruterów, średni czas dla wybranego wskaźnika oraz z ilu rekrutacji został wyliczony wynik.

Średni czas oceny Kart Kandydatów przez menedżerów

Na tym wykresie sprawdzimy, jak użytkownicy biznesowi współpracują z działem rekrutacji oraz jaki jest ich wpływ na czas trwania projektów rekrutacyjnych. Ta sekcja pokazuje, jak długo rekruter czeka na informację zwrotną w postaci akceptacji lub odrzucenia kandydata przez menedżera.

W pierwszej kolejności sprawdzimy sumę ocenionych Kart Kandydatów oraz liczbę menedżerów oceniających. Następnie sprawdzimy średni czas oceny kandydata – jest to czas liczony od wysłania Karty Kandydata do jej zaakceptowania lub odrzucenia.

TIP: Wykres pokazuje całościowy czas oceny Kart Kandydata, ale poprzez wykorzystanie filtrów możemy sprawdzić wyniki dla wybranego menedżera, rekrutacji, poziomu stanowiska, działu firmy, miasta, spółki lub wybranego pola własnego.

Uwaga: w przypadku wyświetlania danych dotyczących liczby dni zachodzących na siebie (np. w przedziałach 1-11, 11-21 itd. – jak na grafice poniżej), należy rozumieć je w ten sposób, że pierwszy przedział zlicza Karty Kandydata ocenione w ciągu 10 dni, 23 godzin, 59 minut i 59 sekund. Kolejny przedział zlicza Karty ocenione powyżej 11 dni itd.

Czas trwania rekrutacji

W tej sekcji sprawdzimy średni czas trwania rekrutacji. Czas ten liczony jest od otwarcia projektu do jego zamknięcia i żeby projekt został uwzględniony na wykresie, zamknięcie rekrutacji musi nastąpić w wybranym okresie raportowania.

TIP: Po najechaniu na wybrany słupek wykresu pojawią się dane w podziale na poszczególnych rekruterów.

Liczba rekrutacji w podziale na osoby i statusy

Wykres pozwala sprawdzić, ile rekrutacji prowadzili rekruterzy w wybranym okresie raportowania oraz na jakim etapie te rekrutacje aktualnie się znajdują. Sprawdzimy tu liczbę i status projektów, które podzielone są kolorystycznie:

 • Kolor zielony to rekrutacje nowe – projekty, które zostały aktywowane we wskazanym okresie raportowym, ale nie zostały w tym okresie zakończone.

 • Kolor niebieski to rekrutacje w toku – projekty, które zostały aktywowane przed dniem rozpoczęcia wskazanego okresu i były aktywne w dniu zakończenia wskazanego okresu.

 • Kolor pomarańczowy to rekrutacje zakończone – projekty zakończone we wskazanym okresie raportowym.

Przeczytaj także:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?