Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjePartnerzy eRecruiterDevSkiller - weryfikacja umiejętności kandydatów na programistów
Jak automatycznie weryfikować kompetencje kandydatów na programistów z DevSkiller i eRecruiter?
Jak automatycznie weryfikować kompetencje kandydatów na programistów z DevSkiller i eRecruiter?
Justyna Nowakowska avatar
Napisane przez Justyna Nowakowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

DevSkiller TalentScore jest rozwiązaniem umożliwiającym zautomatyzowaną weryfikację umiejętności programistycznych kandydatów do pracy. Dzięki integracji z eRecruiter możliwe jest wysyłanie testów rekrutacyjnych oraz otrzymywanie raportów z oceną ich rozwiązania bezpośrednio z panelu klienta eRecruiter.

Czym odróżnia się DevSkiller TalentScore od konkurencyjnych rozwiązań?

W przeciwieństwie do innych rozwiązań umożliwiających weryfikację kompetencji programistycznych, DevSkiller TalentScore skupia się na sprawdzaniu umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania praktycznych problemów biznesowych.

Testy dostępne na platformie symulują zadania, z którymi programiści stykają się podczas codziennej pracy w organizacji, podnosząc zarówno poziom wiarygodności oceny umiejętności, jak i poprawiając doświadczenia kandydata podczas procesu rekrutacji.

Co zrobić, żeby zintegrować DevSkiller TalentScore z eRecruiter?

  1. Zaloguj się do konta eRecruiter

  2. Kliknij ikonę profilu w prawym górnym rogu strony i otwórz “Ustawienia”


  3. Przewiń stronę w dół i kliknij zakładkę “Integracja z eRecruiter” znajdującą się po lewej stronie

  4. Przewiń stronę w dół do sekcji “Partnerzy” i kliknij przycisk “Aktywuj” na kafelku z logo DevSkiller

  5. Po kliknięciu wyświetli się poniższe powiadomienie. Ustaw preferowany poziom uprawnień, kliknij przycisk “Wygeneruj token dostępu”, a następnie kliknij “Kopiuj”

  6. Zaloguj się do platformy DevSkiller TalentScore

  7. Kliknij ikonę profilu w prawym górnym rogu strony i otwórz zakładkę “Integrations”

  8. Przewiń stronę w dół do sekcji “eRecruiter”, a następnie wklej skopiowany z eRecruiter token w pole “eRecruiter Access Key” i kliknij przycisk “Save the Access Key”

  9. Po zapisaniu tokena kliknij w przycisk “Configure Recruitments Mappings” w celu ustawienia, w których projektach rekrutacyjnych eRecruiter chcesz korzystać z testów programistycznych dostępnych na DevSkiller TalentScore

  10. Gotowe! Możesz już wysyłać testy do kandydatów bezpośrednio z panelu klienta eRecruiter

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?