Sierpień 2022

Obowiązkowość pól raportowych, Wiadomości o zatrudnieniu do zespołu rekrutacyjnego, Nowy rodzaj etapu własnego i wiele innych nowości

Agnieszka Otręba avatar
Napisane przez Agnieszka Otręba
Zaktualizowano ponad tydzień temu

30.08.2022

Możliwość ustawiania obowiązkowości pól raportowych

Od dziś Administrator systemu może ustalić, które pola w zakładce „raportowanie” rekruterzy będą musieli obowiązkowo wypełnić podczas zakładania nowego projektu! Dzięki temu:

  • zwiększy się liczba i kompletność danych niezbędnych do raportowania,

  • poprawi się przepływ informacji w zespole rekrutacyjnym.

Zmiana ta dostępna jest przy tworzeniu projektu w nowej ścieżce zakładania rekrutacji, o której dowiesz się więcej TUTAJ. Aby ustawić obowiązkowość wybranych pól z zakładki Raportowanie, skontaktuj się ze swoim opiekunem po stronie eRecruiter.


23.08.2022

Możliwość wysyłki wiadomości o zatrudnieniu do zespołu rekrutacyjnego

Od teraz, gdy zatrudnisz kandydata (zmienisz status na „zatrudniony”), możesz powiadomić o tym fakcie zespół rekrutacyjny oddzielnym e-mailem:


18.08.2022

Nowa wersja Kreatora Stron Karier

Zaktualizowaliśmy wygląd i układ edytora, który pozwala dostosować stronę karier do potrzeb Twojej firmy. Dodaliśmy także możliwość podglądu strony na komórkach i tabletach.


9.08.2022

Integracja ze Students.pl

W ramach modułu Multipublikacja Plus dodaliśmy możliwość publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych na portalu Students.pl. Aby publikować na nim ogłoszenia za pośrednictwem eRecruiter, niezbędny jest uprzedni kontakt z portalem i założenie na nim konta.


9.08.2022

Moduł Poleceń Pracowniczych - filtrowanie ogłoszeń po spółce

Na stronach Poleceń Pracowniczych dodaliśmy nowy filtr, dzięki któremu pracownicy mogą zobaczyć ogłoszenia tylko z wybranej spółki. Zmiana dotyczy firm korzystających z Modułu Spółek i Modułu Poleceń Pracowniczych.


5.08.2022

Nowy rodzaj etapu własnego: Złożenie oferty

Dodaliśmy nowy rodzaj etapu własnego rekrutacji : "Złożenie oferty". Będzie się on zachowywał analogicznie do etapu systemowego.

Etapów o rodzaju "Złożenie oferty" może być kilka w rekrutacji. Dzięki temu możesz wygodnie definiować własne etapy, np. "Złożenie oferty UoP", "Złożenie oferty B2B" itp.

Etap dodasz w Ustawieniach systemu -> sekcja Etapy rekrutacji -> Dodaj etap

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?