Wszystkie kolekcje
Partnerzy eRecruiter
Jak zintegrować PeopleForce i eRecruiter.
Jak zintegrować PeopleForce i eRecruiter.
Justyna Nowakowska avatar
Napisane przez Justyna Nowakowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Integracja systemów jest niezwykle prosta. Możesz to zrobić samodzielnie za pomocą zaledwie kilku kliknięć! Wystarczy, że wygenerujesz token dostępu do eRecruiter oraz token API PeopleForce i przekażesz je do zespołu wsparcia PeopleForce.

Skontaktuj się z nami klikając przycisk „zapytaj o szczegóły” w zakładce Marketplace w systemie eRecruiter > tutaj <. Przekażemy Twój kontakt przedstawicielowi firmy PeopleForce, który zbierze od Ciebie najważniejsze informacje i przedstawi optymalne rozwiązanie.

Rozpoczęcie integracji

 1. Zaloguj się do systemu eRecruiter. Kliknij zdjęcie przypisane do Twojego profilu, a następnie wybierz Ustawienia.

 2. Przejdź do zakładki Integracje z eRecruiter. Na liście Partnerów znajdź PeopleForce, a następnie kliknij Aktywuj.

 3. System będzie oferował dwa warianty uprawnień dla pracowników:
  - Wybrane rekrutacje (zalecane),
  - Wszystkie rekrutacje.

  Wybierz jeden z nich, a następnie kliknij przycisk Generuj token dostępu.

 4. System wyświetli informację z kodem (tokenem), który jest niezbędny do połączenia dwóch platform. Skopiuj go ręcznie lub użyj przycisku Kopiuj.


  Część integracji na platformie eRecruiter została zakończona. Kolejna część odbywa się na platformie PeopleForce.

 5. Zaloguj się do PeopleForce. Przejdź do zakładki Ustawienia > Bezpieczeństwo > Klucze API. Kliknij przycisk Wygeneruj. Wprowadź nazwę dla klucza API, ustaw uprawnienia, a na koniec zapisz klucz.


  Ważne! Utworzenie klucza pozwala użytkownikom posiadającym ten klucz na pobieranie lub zmianę danych na Twoim koncie firmowym za pośrednictwem interfejsu API PeopleForce. Jeśli chcesz ograniczyć użytkownikom wprowadzanie zmian i przeglądanie szczegółów (np. dot. wynagrodzeń pracowników), możesz zmienić uprawnienia na kluczu na Brak.

  W tym momencie musisz skontaktować się z zespołem wsparcia PeopleForce i przekazać mu token API PeopleForce oraz token dostępu do eRecruiter.

Jak działa integracja PeopleForce z eRecruiter?

 1. Po wykonaniu wszystkich kroków opisanych w powyższej instrukcji możesz rozpocząć tworzenie projektów rekrutacyjnych w eRecruiter. Wypełniając podstawowe informacje o projekcie, włącz integrację z PeopleForce w polu wyboru.

 2. Kandydat zostanie automatycznie dodany do Katalogu w systemie PeopleForce po przejściu przez wszystkie etapy drogi kandydata do statusu Zatrudniony.

 3. Data rozpoczęcia pracy będzie w PeopleForce traktowana jako data zatrudnienia.

 4. Po zapisaniu pracownik zostanie automatycznie utworzony w katalogu pracowników w systemie PeopleForce. Imię i nazwisko, osobisty e-mail, numer telefonu i data zatrudnienia są przenoszone z eRecruiter do profilu pracownika.

W przypadku pytań, skontaktuj się ze swoim opiekunem w PeopleForce.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?