Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeRekrutacja z biznesem
Interaktywna Karta Kandydata w języku angielskim
Interaktywna Karta Kandydata w języku angielskim

Dowiedz się jakie czynności należy wykonać, by anglojęzyczny Manager zobaczył Interaktywną Kartę Kandydata w języku angielskim.

Katarzyna Sarnecka avatar
Napisane przez Katarzyna Sarnecka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeżeli Twój Użytkownik Biznes posługuje się językiem angielskim i w takim języku chce otrzymywać Interaktywne Karty Kandydata, należy skonfigurować 2 kwestie w systemie.

Pierwszą stanowią ustawienia języka użytkownika- dokonuje tego Administrator systemu w Ustawieniach, w zakładce "Użytkownicy". Tam, wchodząc w edycję konkretnego użytkownika można ustawić jego język komunikacji, wybierając polski lub angielski:

Po zmianie języka użytkownika na angielski, Manager otrzyma komunikację dotyczącą oceny Interaktywnej Karty Kandydata wyglądającą w następujący sposób (bez względu na to czy rekrutacja jest prowadzona w języku polskim czy angielskim):

Chcąc, aby cała korespondencja (łącznie z tytułem maila oraz nazwami statusów oceny kandydatów i zakładek w Interaktywnej Karcie Kandydata) wyświetlała się w języku angielskim, przed wysłaniem karty należy dodatkowo zmienić wersję językową systemu.

Informacje jak zmienić wersję systemu na język angielski znajdziesz TUTAJ

Dopiero dokonanie obydwu zmian, czyli zmiany języka użytkownika oraz wersji systemu na język angielski, Interaktywna Karta Kandydata będzie prezentować się w następujący sposób:

SŁOWA KLUCZOWE: IKK ; karta kandydata w języku angielski ;
jak wysłać IKK po angielsku

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?