Marzec 2024

Nowe działy firmy i pola inteligentne w Module Onboardingu

Agnieszka Otręba avatar
Napisane przez Agnieszka Otręba
Zaktualizowano ponad tydzień temu

8.03.2024

Nowe działy firmy w Module Onboardingu

Chcesz zaangażować osoby z innych działów firmy w proces wdrażania nowych pracowników? Od teraz to możliwe!

Dzięki "pozostałym zadaniom" na Liście zadań możesz zdefiniować punkty do wykonania nie tylko przez HR i przełożonego nowej osoby, ale także dział Kadr, IT, Administracji itd.

Po uruchomieniu ścieżki onboardingowej dla wybranego kandydata wszystkie osoby z danego działu dostaną powiadomienie o przypisanych zadaniach. Przy każdym zadaniu będzie widoczna informacja, kto i kiedy je wykonał.


28.03.2024

Kolejne pola inteligentne w szablonach wiadomości onboardingowych

Dodaliśmy nowe inteligentne pola danych, których możesz używać w szablonach maili onboardingowych:

  • adres firmy (ulica, nr lokalu, nr domu, kod pocztowy, miasto)

  • nazwa firmy

  • nazwa spółki

Dzięki temu możesz jeszcze lepiej personalizować wiadomości wysyłane do nowo zatrudnionej osoby!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?