Wszystkie kolekcje
RODO w rekrutacji
Co oznacza ikona, że dane osobowe kandydata nie powinny być przetwarzane?
Co oznacza ikona, że dane osobowe kandydata nie powinny być przetwarzane?

Profile niektórych kandydatów świecą się na pomarańczowo lub czerwono? Przeczytaj artykuł i dowiedz się co to oznacza.

Mateusz avatar
Napisane przez Mateusz
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ikonka z klepsydrą

System w ten sposób wyróżnia tych kandydatów, których czas przetwarzania danych w danej rekrutacji minął lub minie w przeciągu miesiąca.

Wyróżnienie jest widoczne na liście kandydatów oraz na profilu kandydata.  

Oznaczenie jest widoczne dla wszystkich użytkowników.

Ikonka z koszem

W ten sposób system oznacza kandydatów, którym ustawiono (na ich prośbę) żądanie usunięcia danych

Wyróżnienie jest widoczne na liście kandydatów oraz na profilu kandydata.  

Oznaczenie jest widoczne dla wszystkich użytkowników.

Ikona z zakazem wjazdu

W ten sposób system oznacza kandydatów, którym ustawiono (na ich prośbę) żądanie ograniczenia przetwarzania danych

Wyróżnienie jest widoczne na liście kandydatów oraz na profilu kandydata.  

Oznaczenie jest widoczne dla wszystkich użytkowników.

Dopytaj Administratora systemu oraz dział prawny, w jakim zakresie możesz przetwarzać dane tych kandydatów.

Pamiętaj! To Ty, jako administrator danych osobowych decydujesz o tym, jak długo dane kandydatów będą przetwarzane w Twojej organizacji. Rekomendujemy utworzenie w tym celu wewnętrznej procedury, zgodnej z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przyjętymi w Twojej organizacji. 

Pamiętaj, że informacja o innym czasie przetwarzania danych dla kandydatów, którzy wyrazili zgodę na udział w przyszłych projektach, powinna pojawić się w klauzuli informacyjnej. 

SŁOWA KLUCZOWE: ikona klepsydry ; czerwony awatar ; pomarańczowy awatar ; koniec czasu przetwarzania danych

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?