Ważne! Informacje dotyczą tylko wersji systemu Pro Premium i Pro Plus.

eRecruiter oferuje prowadzenie rekrutacji dla wielu spółek w ramach jednego systemu. Po wprowadzeniu ich do systemu możesz podzielić swój zespół rekrutacyjny ze względu na to, do procesów której spółki/spółek powinien mieć dostęp. Informacje o spółkach pojawią się również w raportowaniu.

Uwaga! Tylko Administrator może zarządzać modułem wielu spółek oraz przypisywać do nich Użytkowników.

Jak dodać spółki do systemu?

Przejdź do Ustawień i wejdź w zakładkę Spółki w sekcji System w Twojej firmie.

Kliknij w Dodaj spółkę, by zdefiniować nową spółkę w systemie. Możesz również wgrać logotyp spółki, który będzie wyświetlał się kandydatom na formularzu aplikacyjnym.

Jeżeli prowadzisz rekrutacje dla więcej niż jednej spółki, możesz w zakładce Ustawienia Twojego konta wybrać, która ma być przypisana do Ciebie jako domyślna. Dzięki temu, zakładając nowy projekt, od razu będzie wybrana na liście rekrutacji.

Teraz przejdź do zakładki Użytkownicy i przypisz wybrane osoby do zdefiniowanych wcześniej spółek. Możesz to zrobić na dwa sposoby: 

  • zaznacz Użytkowników i następnie przypisz im odpowiednią spółkę 

  • lub wejdź w edycję danych Użytkownika i tam określ do jakiej spółki ma być przypisany

Pamiętaj! Administratorzy i Rekruterzy mają automatycznie przypisane do siebie wszystkie spółki, nie można im zmniejszyć dostępu do wybranej spółki.

Nowa rola w systemie: Rekruter Mini

Jeżeli chcesz, aby ktoś z Twojej organizacji widział wszystkie rekrutacje z danej spółki bez konieczności przypisywania go za każdym razem do projektu, nadaj mu rolę Rekrutera Mini i przypisz do wybranej spółki/spółek. Podczas tworzenia rekrutacji do danych spółek, Rekruter Mini będzie automatycznie do nich przypisany.

Role w systemie opisane zostały tutaj.

Czy odpowiedź na Twoje pytanie została przesłana?