Wszystkie kolekcje
Ustawienia systemu (dla Administratora)
Jak wprowadzić spółki do systemu i przypisać do nich użytkowników?
Jak wprowadzić spółki do systemu i przypisać do nich użytkowników?

Dowiedz się, jak prowadzić rekrutacje dla wielu spółek poprzez eRecruiter

Mateusz avatar
Napisane przez Mateusz
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ważne! Informacje dotyczą tylko wersji systemu Pro Premium i Pro Plus.

eRecruiter oferuje prowadzenie rekrutacji dla wielu spółek w ramach jednego systemu. Po wprowadzeniu ich do systemu możesz podzielić swój zespół rekrutacyjny ze względu na to, do procesów której spółki/spółek powinien mieć dostęp. Informacje o spółkach pojawią się również w raportowaniu.

Uwaga! Tylko Administrator może zarządzać modułem wielu spółek oraz przypisywać do nich Użytkowników.

Jak dodać spółki do systemu?

Przejdź do Ustawień i wejdź w zakładkę Spółki w sekcji System w Twojej firmie.

Kliknij w Dodaj spółkę, by zdefiniować nową spółkę w systemie.

Następnie zdefiniuj nazwę spółki. Możesz również wgrać jej logotyp, który będzie wyświetlał się kandydatom na formularzu aplikacyjnym.

Jeżeli prowadzisz rekrutacje dla więcej niż jednej spółki, możesz w zakładce Ustawienia Twojego konta wybrać, która ma być przypisana do Ciebie jako domyślna. Dzięki temu, zakładając nowy projekt, od razu będzie wybrana na liście rekrutacji.

Teraz przejdź do zakładki Użytkownicy i przypisz wybrane osoby do zdefiniowanych wcześniej spółek. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  • zaznacz Użytkowników i następnie przypisz im odpowiednią spółkę;

  • lub wejdź w edycję danych Użytkownika i tam określ do jakiej spółki ma być przypisany.

Pamiętaj! Administratorzy i Rekruterzy mają automatycznie przypisane do siebie wszystkie spółki, nie można im zmniejszyć dostępu do wybranej spółki.

Nowa rola w systemie: Rekruter Mini

Jeżeli chcesz, aby ktoś z Twojej organizacji widział wszystkie rekrutacje z danej spółki bez konieczności przypisywania go za każdym razem do projektu, nadaj mu rolę Rekrutera Mini i przypisz do wybranej spółki/spółek. Podczas tworzenia rekrutacji do danych spółek, Rekruter Mini będzie automatycznie do nich przypisany.

Role w systemie opisane zostały tutaj.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?