Jak edytować ogłoszenie w eRecruiter?

Z poniższego artykułu dowiesz się jak przejść do edycji wersji roboczej lub opublikowanego już ogłoszenia.

Zuzanna avatar
Napisane przez Zuzanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aby edytować ogłoszenie przejdź do zakładki Ogłoszenia i przy wybranej ofercie kliknij przycisk Akcje, a następnie opcję Edytuj:

System przeniesie Cię do pierwszego kroku tworzenia ogłoszenia. Zobaczysz tam treść, którą teraz możesz edytować.

Ważne! Zwróć uwagę na formatowanie jakiego używasz lub chcesz użyć w treści tekstu (pogrubienie, punktory czy kursywa) ponieważ layout, w którym opublikowane zostało ogłoszenie może posiadać już wbudowane w odpowiednie miejsca formaty prezentowania tekstu. 

Po dokonaniu zmian w treści ogłoszenia nie możemy zapomnieć o jego zaktualizowaniu. Pamiętaj zatem, żeby przejść do trzeciego kroku Publikacja ogłoszenia (trzeci krok w prawym górnym rogu):

gdzie w odpowiedniej zakładce (miejscu publikacji) znajdziesz przycisk aktualizacji.

Po dokonaniu aktualizacji zmiany naniesione w ogłoszeniu będą widoczne na stronie po około 25 minutach.

Zobacz także:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?