Jeżeli umawiasz spotkania z kandydatami przez system eRecruiter, to szybko możesz wygenerować Listę spotkań z danego miesiąca. 

Dzięki temu możesz zweryfikować swoje spotkania z danego miesiąca lub sprawdzić na jakim etapie rekrutacji są kandydaci, którzy byli zaproszeni na spotkanie. Dzięki tej funkcji możesz np. przekazać na recepcję listę osób, które będą przychodzić do siedziby Twojej firmy, czy pozyskać listę do mailingu badania satysfakcji kandydata.

Jak pobrać raport Lista spotkań? 

Przejdź na stronę startową (zakładka z domkiem), po lewej stronie znajduję się kalendarz. W kalendarzu są zaznaczone wszystkie spotkania, które masz umówione przez system eRecruiter. Aby pobrać raport Lista spotkań wybierz Pobierz listę spotkań. 

Raport Lista spotkań zostanie pobrany do pliku w MS Excel. Zobaczysz w nim wszystkie swoje spotkania, które były umówione w danym miesiącu wraz z szczegółami:

  • imię i nazwisko kandydata, 

  • termin spotkania,

  • miejsce spotkanie,

  • etap rekrutacji, na którym zaproszony kandydat się aktualnie znajduje, 

  • nazwa rekrutacji, 

  • kto umawiał spotkanie i kto był na nie zaproszony. 

Uwaga: Jeżeli jesteś Administratorem systemu to w zestawieniu zobaczysz spotkania swoje i pozostałych użytkowników systemu. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?