Wszystkie kolekcje
Raporty w eRecruiter
Jak raportować przebieg wybranej rekrutacji?
Jak raportować przebieg wybranej rekrutacji?

Przeczytaj jak możesz raportować dane na temat konkretnego procesu rekrutacji.

Zuzanna avatar
Napisane przez Zuzanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W eRecruiter znajdziesz dwa raporty, które pozwolą Ci przeanalizować przebieg wybranej rekrutacji. 

Pierwszy z nich to Podsumowanie rekrutacji, które wskazuje ile kandydatów jest na danym etapie rekrutacji i z jakich źródeł kandydaci aplikowali. Dodatkowo pokazuje rozkład ocen rekruterów i menadżerów, a także przyrost liczby kandydatów z poszczególnych źródeł. 

Drugi raport to Lista kandydatów - ten raport pozwala na szerszą analizę aplikacji kandydatów. Dzięki niemu wszystkie informacje na temat aplikacji są w jednym pliku, dodatkowo znajdziesz w nim informacje odnośnie Interaktywnej Karty Kandydata. Pomoże Ci to sprawdzić kiedy i do kogo karty kandydatów były wysłane, zobaczysz jakie decyzje podejmowali menadżerowie i jaki był czas ich reakcji. 

Jak wygenerować raport Podsumowanie rekrutacji?

Przejdź do zakładki Rekrutacje i znajdź projekt rekrutacyjny, do którego chcesz wygenerować raport. Następnie wybierz przy nim przycisk Akcje i wybierz Podsumowanie rekrutacji (opcja dostępna na samym dole listy). 

Raport zostanie wygenerowany w systemie i wyświetli się na środku ekranu. Znajdziesz w nim:

  • podstawowe informacje o rekrutacji,

  • zestawienie źródeł i etapów,

  • liczbę kandydatów w podziale na oceny,

  • przyrost liczby kandydatów,

  • podsumowanie decyzji menadżerów.

Raport możesz wydrukować lub pobrać go do PDF lub MS Excel. 

Jak wygenerować raport Lista kandydatów?

Przejdź do zakładki Rekrutacje i znajdź projekt rekrutacyjny, do którego chcesz wygenerować raport. Następnie wybierz przy nim przycisk Akcje i wybierz Lista kandydatów (przedostatnia opcja dostępna na liście). Dzięki tej akcji zrobisz eksport danych do pliku MS Excel. 

Raport zostanie wygenerowany i pobrany do pliku w MS Excel. Raport to obszerna tabela gdzie znajdziesz dane poszczególnych kandydatów, informacje z formularza, oznaczenia które zostały dodane do kandydatów i informacje z Interaktywnej Karty Kandydata wysyłanej do managerów. 

Koniecznie sprawdź ten raport i zobacz jak możesz go wykorzystać w swojej firmie! 

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?