Jeżeli prowadzona przez Ciebie rekrutacja została wstrzymana, możesz oznaczyć ją w systemie i aktywować ponownie w późniejszym terminie.  Dzięki temu:

  • uporządkujesz procesy, które obecnie nie są prowadzone, bez konieczności zamykania rekrutacji

  • aplikacje kandydatów mogą nadal być przesyłane w odpowiedzi na ogłoszenie

  • w raportach podsumowujących pojawi się odpowiednia informacja o statusie rekrutacji

Zmień status rekrutacji na "Wstrzymana"

Status rekrutacji możesz zmienić w zakładce Rekrutacje lub na stronie startowej jeżeli projekt znajduje się wśród wyróżnionych.

Określ daty wstrzymania 

Następnie określ orientacyjne daty wstrzymania rekrutacji. Podane terminy są jedynie informacją dla Ciebie, możesz je zmienić w zależności od dalszej sytuacji. Aby dokonać zmiany dat, należy ponownie aktywować rekrutację i na nowo ją wstrzymać.

Uwaga! Jeżeli Twoje ogłoszenie nadal jest opublikowane, pomimo wstrzymania rekrutacji kandydaci będą mogli zaaplikować. Nie otrzymają również żadnej automatycznej wiadomości z naszej strony, że rekrutacja jest wstrzymana.

Aktualny status oraz terminy wstrzymania rekrutacji zobaczysz na stronie startowej w systemie.

Aktywuj rekrutację ponownie

Łatwo odszukasz wstrzymane projekty w zakładce Rekrutacje, korzystając z opcji wyszukiwania.

Aby ponownie aktywować rekrutację wystarczy, że zmienisz jej status na aktywną. Możesz to zrobić w zakładce Rekrutacje lub na stronie startowej.

Poinformuj kandydatów o wstrzymaniu procesu rekrutacyjnego

Pamiętaj, że w przypadku wstrzymania procesu rekrutacyjnego, warto poinformować o tym Twoich kandydatów. Możesz to w łatwy sposób zrobić w systemie, wysyłając do nich e-mailing. O tym w jaki sposób wysłać wiadomość do wielu kandydatów na raz przeczytasz tutaj

Druga opcja to przygotowanie nowego szablonu własnego, który zostanie potem podłączony jako automatyczne podziękowanie za aplikowanie do wstrzymanej rekrutacji. W takiej wiadomości możesz na przykład napisać, że rekrutacja jest wstrzymana, ale pozostaniecie w kontakcie z kandydatem.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?