Wszystkie kolekcje
Ustawienia systemu (dla Administratora)
Do czego służą poszczególne ustawienia systemu eRecruiter?
Do czego służą poszczególne ustawienia systemu eRecruiter?

Przeczytaj opisy zakładek znajdujących się w Ustawieniach eRecruiter.

Mateusz avatar
Napisane przez Mateusz
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W systemie eRecruiter znajduje się kilkanaście różnych zakładek dotyczących ustawień systemu. W zależności od roli w systemie, dany użytkownik ma dostęp do wszystkich lub części z nich. Ustawienia podzielone są na kilka kategorii.

Ekran powitalny

Pierwszą rzeczą, którą można zauważyć w Ustawieniach jest ekran powitalny, który informuje Cię:

  • o roli jaką posiadasz w systemie,

  • o tym, kto w Twoim systemie jest Administratorem (ma najwyższe uprawnienia, więc możesz się do niego zwrócić w niektórych kwestiach),

  • o wersji systemu, na jakiej pracujesz.

Ustawienia Twojego konta

Tu możesz ustawić swoje dane służbowe, jak telefon kontaktowy, czy Twoje miejsce spotkań z kandydatami oraz zmienić hasło.

Powiadomienia

Bardzo ważna zakładka, w której możesz ustawić, jakie powiadomienia i jakimi kanałami komunikacji chcesz od nas otrzymywać. Dodatkowo możesz dodać tu autoresponder, gdy np. idziesz na urlop, by kandydaci otrzymywali informacje o Twojej nieobecności.

Otwarcie rekrutacji

Formularz

Możesz tu stworzyć powitanie, które potem można zamieścić w formularzach aplikacyjnych. Drugą zakładką jest biblioteka pytań - tu znajdziesz pytania, które dodano do biblioteki na etapie tworzenia formularzy aplikacyjnych. Możesz też dodawać/usuwać tu pytania z listy.

Klauzule i zgody

Tu zarządzasz klauzulami i zgodami oraz domyślnym czasem przetwarzania danych.

Publikacja ogłoszeń

Szablony ogłoszeń

W tej zakładce zobaczysz treści ogłoszeń, które zostały zapisane jako szablony, by przy kolejnych publikacjach nie musieć przepisywać informacji od początku. Z tego poziomu dostępna jest również opcja dodawania i usuwania szablonów.

Miejsca publikacji ogłoszeń

W zakładce "Ogólne" widoczne są miejsca publikacji, do których generowane są odnośniki do formularzy aplikacyjnych eRecruiter. Możliwe jest również dodawanie i usuwanie miejsc.

Zakładka "Multipublikacja" pozwala na udostępnienie możliwości publikacji ogłoszeń w różnych płatnych i bezpłatnych miejscach publikacji.

W zakładce "Dostęp do portali" można włączyć integrację swojego konta z kontem OLX.

W przypadku chęci korzystania z publikacji na portalach płatnych oraz integracji z OLX, skontaktuj się z Opiekunem eRecruiter.

Stan kredytów

Tu możesz sprawdzić liczbę dostępnych ogłoszeń do publikacji na portalach pracuj.pl i OLX.pl (po wcześniejszej integracji).

Łatwe zarządzanie rekrutacją

Etapy rekrutacji

W tej zakładce można dodawać dowolną liczbę własnych etapów rekrutacji, które pozwolą Ci lepiej odzwierciedlić Wasze procesy rekrutacyjne. Pamiętaj, że możesz decydować o tym, jakie etapy będą widoczne w poszczególnych projektach rekrutacyjnych.

Szablony wiadomości

Tu znajduje się dostęp do gotowych i własnych szablonów wiadomości e-mail oraz szablonów wiadomości SMS.

Tagi

Znajdziesz tu listę tagów - słów kluczowych, które można dodawać do aplikacji kandydatów, by móc ich później łatwiej wyszukać w całej bazie. Możesz tu również dodawać i usuwać tagi.

Miejsca spotkań z kandydatami

Bardzo istotna zakładka, gdy korzystasz z wysyłki potwierdzeń spotkań z kandydatami przez eRecruiter. Tu dodasz wszystkie Wasze miejsca spotkań z kandydatami, które będą widoczne podczas umawiania spotkania.

Interaktywna Karta Kandydata

W tej zakładce Administrator systemu może ustawić zabezpieczenia wysyłanych Interaktywnych Kart Kandydata. Możliwe jest zabezpieczenie kart na dwa sposoby:

  • hasłem - zabezpieczenie karty hasłem spowoduje, że zostanie ono wysłane do odbiorcy kart w osobnej wiadomości e-mail. Podgląd kart będzie możliwy po wpisaniu jednorazowego hasła. Chroni to kartę przed podglądem przez osoby trzecie, jeżeli ktoś przesłałby ją dalej w niepowołane ręce.

  • ustawienie długości ważności podglądu karty - data ważności karty definiuje, jak długo od momentu wysłania odbiorca może obejrzeć karty kandydatów. Po upływie wybranego okresu czasu karta nie będzie dostępna do podglądu.

Uwaga! Rekomendujemy włączanie obydwu zabezpieczeń, aby uchronić się od udostępniania danych kandydatów osobom niepowołanym.

System w Twojej firmie

Użytkownicy

Pełna lista wszystkich użytkowników Twojego systemu wraz z informacjami, jaką rolę posiadają obecnie oraz dostępną liczbą punktów dostępu.

Logowanie

W tej zakładce można zmienić kryteria budowy hasła dostępu do systemu dla wszystkich użytkowników oraz zapoznać się z możliwością logowania domenowego.

Działy firmy

W tej zakładce można odzwierciedlić swoje firmowe działy firmy, które później da się zaznaczyć przy tworzeniu rekrutacji.

Integracja z eRecruiter

Znajdziesz tu informacje na temat API, które pozwala na połączenie naszego systemu z zewnętrznymi narzędziami używanymi w Twojej organizacji.

Dane

Eksport danych kandydatów

Opcja pozwalająca na eksport wszystkich informacji o kandydatach z systemu (jedynie Administrator ma możliwość generowania tych danych).

Uwaga! Prosimy o niegenerowanie testowych eksportów danych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, co zawiera eksport, skontaktuj się z Opiekunem eRecruiter.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?