Wszystkie kolekcje
Działania na aplikacjach kandydatów
Moduł Badanie Satysfakcji Kandydatów
Moduł Badanie Satysfakcji Kandydatów

Prowadź badania ewaluacyjne procesów rekrutacyjnych zgodne z metodologią NPS, by zadbać o najlepsze doświadczenia kandydatów.

Agnieszka Otręba avatar
Napisane przez Agnieszka Otręba
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Niemal 80% kandydatów deklaruje gotowość do podzielenia się opinią na temat procesu rekrutacyjnego (źródło: Raport „Candidate Experience w Polsce”, 2023/2024). Wykorzystaj tę szansę, by zapewnić najlepsze Candidate Experience w Twojej organizacji!

Dzięki Badaniu Satysfakcji Kandydatów, zgodnym z metodologią NPS, umożliwisz kandydatom ocenę procesów rekrutacyjnych. Informacje zwrotne z pierwszej ręki pomogą Ci wprowadzić zmiany i zbudować pozytywny wizerunek pracodawcy. Bez trudu ocenisz także efekt swoich działań, analizując zmiany ocen na przestrzeni czasu.

W artykule przedstawiamy, jak korzystać z modułu Badanie Satysfakcji Kandydatów w eRecruiter oraz na czym polega metodologia NPS.

Spis treści:

Aby włączyć moduł Badanie Satysfakcji Kandydatów w Twojej firmie, skontaktuj się ze swoim Opiekunem eRecruiter lub napisz do nas na czacie.

1. Na czym polega metodologia NPS?

NPS (Net Promoter Score) jest wskaźnikiem lojalności lub skłonności do rekomendacji. Obliczany jest na podstawie odpowiedzi (w skali od 0 do 10) na pytanie o skłonność do polecenia. Przykładowo, gdy oceniane jest zadowolenie z procesu rekrutacyjnego, pytanie NPS może brzmieć:

Jak bardzo jest prawdopodobne, że polecił(a)byś aplikowanie do naszej firmy innej osobie?

Respondentów (osoby odpowiadające na pytanie, np. kandydatów) można następnie pogrupować zgodnie z poniższymi zasadami:

  • Promotorzy (osoby, które zaznaczyły odpowiedź 9 lub 10) to entuzjaści, kandydaci zadowoleni i skłonni do polecenia rekrutacji innym osobom.

  • Pasywni (osoby, które zaznaczyły odpowiedź 7 lub 8) to zadowoleni, ale nieentuzjastyczni kandydaci, którzy widzą pole do poprawy.

  • Krytycy (osoby, które zaznaczyły odpowiedź 6 lub niżej) to niezadowoleni uczestnicy procesu rekrutacyjnego, którzy mogą negatywnie się o nim wypowiadać i zniechęcać inne osoby do udziału w rekrutacji do Twojej firmy.

Odjęcie odsetka Krytyków od odsetka Promotorów daje wynik Net Promoter Score, który może wahać się od minimum -100 (jeśli każdy kandydat jest Krytykiem) do maksimum 100 (jeśli każdy kandydat jest Promotorem).

Opracowano na podstawie: https://www.netpromoter.com/know/

Więcej o badaniach satysfakcji kandydatów (candidate experience) przeczytasz na naszym blogu.

2. Jak wysłać ankietę ewaluacyjną do kandydatów w systemie eRecruiter?

Aby wysłać ankietę w ramach Badania Satysfakcji Kandydatów, wejdź w zakładkę Rekrutacje, a następnie w konkretną rekrutację, której proces chcesz poddać ocenie. Zaznacz kandydatów, do których chcesz wysłać ankietę, kliknij ikonę akcji w prawym górnym rogu (3 kropki) i wybierz opcję "wyślij Badanie Satysfakcji Kandydatów".

Pojawi się wówczas panel wysyłania wiadomości, w którym możesz edytować treść i temat wiadomości oraz zaplanować datę wysyłki. Wiadomość z prośbą o wypełnienie badania możesz wysłać maksymalnie do 100 kandydatów na raz. Pamiętaj jednak, by podczas ewentualnej edycji nie usunąć fragmentu:

{Ankieta Satysfakcji Kandydatów}

Jest to pole inteligentne, odpowiedzialne za umieszczenie ankiety w treści maila.

Kandydat otrzyma maila o ustalonej przez Ciebie treści, zawierającego ankietę NPS (uwaga: treści pytań w ankiecie nie da się edytować). Link do badania w mailu będzie aktywny przez 7 dni:

Po zaznaczeniu oceny kandydat zostanie dodatkowo poproszony o uzasadnienie swojej opinii:

Dzięki zbieraniu i analizowaniu odpowiedzi na pytania otwarte zyskasz cenne informacje o wysoko ocenianych elementach procesu rekrutacyjnego i/lub obszarach wymagających poprawy.

Ankietę w ramach Badania Satysfakcji Kandydatów możesz umieścić także w większości systemowych szablonów wiadomości oraz we wszystkich własnych szablonach wiadomości. Umieścisz ją analogicznie do pozostałych pól inteligentnych, tzn. poprzez opcję "Wstaw pole danych" (więcej o szablonach i polach inteligentnych dowiesz się tutaj):

Aby sprawdzić, czy dany kandydat otrzymał już prośbę o wypełnienie badania, możesz zastosować filtr "Badanie Satysfakcji Kandydatów" na widoku kandydatów w rekrutacji:

3. Gdzie znaleźć wyniki Badania Satysfakcji Kandydatów?

Wyniki ankiet dostępne są w zakładce Raporty, w sekcji Badanie satysfakcji. Są one anonimowe. Można je przefiltrować (po następujących kryteriach: rekrutacja, rekruter, poziom stanowiska, dział firmy, miasto, spółka), jak również wybrać okres, za który chcemy obejrzeć dane. Na wykresach pokazywane są wyniki ankiet wysłanych w wybranym przedziale czasowym. Przykład: rekruter wysyła ankietę kandydatowi 31 maja, a kandydat wypełnia ją 1 czerwca. Jeśli w raporcie wybierzemy okres 1-31 maja, wyniki tej ankiety będą widoczne na wykresie. Jeśli w raporcie wybierzemy okres 1-30 czerwca, wyniki tej ankiety nie będą widoczne na wykresie.

Wszystkie wykresy i surowe dane w formacie Excel można pobrać klikając przycisk "Pobierz wykresy" w prawym górnym rogu.

W górnej części panelu widoczny jest wynik NPS oraz statystki dla wybranego okresu: liczba wysłanych i wypełnionych ankiet oraz konwersja (czyli stosunek liczby wypełnionych do wysłanych ankiet). Kolejna sekcja przedstawia procentowy rozkład ocen pozytywnych, negatywnych i neutralnych. Po najechaniu kursorem na wykres pojawi się informacja o liczbie poszczególnych ocen:

Wykres "Zmiana wyników NPS w czasie" pozwala na pierwszy rzut oka sprawdzić, czy satysfakcja kandydatów z udziału w procesach rekrutacyjnych rośnie, czy też spada. Jeżeli w jakimś okresie wprowadzimy usprawnienia w procesie, możemy łatwo sprawdzić, jak przełoży się to na wynik NPS w kolejnych tygodniach/miesiącach i czy obrany kierunek zmian jest dobry.

TIP: zakres danych na wykresie jest zależny od dat ustawionych na górze strony z raportem. Wykres pokazuje dni, tygodnie lub miesiące - w zależności od tego, jaką rozpiętość dat wybierzemy. Po najechaniu na słupek pokazują nam się dodatkowe dane liczbowe.

W ostatniej sekcji raportu znajdują się odpowiedzi na pytania otwarte, które dostarczają jakościowych informacji o ocenie rekrutacji procesu rekrutacyjnego przez kandydatów. To najcenniejsze wskazówki, co warto usprawnić w procesie rekrutacyjnym.


Przeczytaj także:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?