Proste aplikowanie z Pracuj.pl

Zadbaj o jak największy spływ kandydatów, ułatwiając proces aplikowania na oferty opublikowane na Pracuj.pl.

Agnieszka Otręba avatar
Napisane przez Agnieszka Otręba
Zaktualizowano w tym tygodniu

W eRecruiter i w całej Grupie Pracuj dbamy o to, aby nasi klienci czerpali pełnię korzyści z naszych produktów i usług. Dlatego skupiamy się na zapewnieniu jak największego spływu aplikacji na ogłoszenia, w tym przede wszystkim na oferty z Pracuj.pl. Wiemy, że im więcej kandydatów zaaplikuje na dane stanowisko, tym większa szansa na szybsze znalezienie idealnego pracownika. Z tego powodu postanowiliśmy jeszcze bardziej ułatwić kandydatom aplikowanie na oferty opublikowane na Pracuj.pl z systemu eRecruiter.

Uwaga: cały czas rozwijamy tę funkcję. Wyrażenie zgody na Proste aplikowanie z Pracuj.pl nie oznacza, że od razu obejmie ono wszystkie prowadzone w organizacji projekty rekrutacyjne.

Czym jest Proste aplikowanie z Pracuj.pl i dlaczego warto z niego korzystać?

Funkcja ta polega na integracji formularzy eRecruiter z Pracuj.pl. Zapewnia uspójnienie procesu aplikowania z tego portalu – kandydat nie będzie mieć wrażenia, że opuszcza serwis Pracuj.pl przechodząc na formularz eRecruiter.

Aplikowanie stanie się dla kandydata procesem jedno- lub dwukrokowym. Zamiast wypełniać jeden długi formularz, zobaczy krótsze i bardziej przyjazne widoki:​

 • w 1 kroku kandydat będzie podawał dane podstawowe i załączał plik CV​ (informacje te zapiszą się automatycznie w systemie, nawet jeśli kandydat nie dokończy drugiego kroku) lub, jeśli skorzysta z przycisku "Aplikuj szybko" na Pracuj.pl, pominie krok 1 i od razu zostanie przeniesiony na krok 2,

 • w 2 kroku kandydat będzie odpowiadał na pytania dodatkowe​

Rys. widok przykładowego formularza w obecnej szacie graficznej (z lewej) oraz formularza w nowej odsłonie (2 kroki) w ramach Prostego aplikowania z Pracuj.pl

Dzięki Prostemu aplikowaniu z Pracuj.pl kandydaci będą mieli takie same wrażenia przy aplikowaniu na oferty z formularzem eRecruiter, jak na oferty opublikowane w ramach Strefy Pracuj. Dzięki temu proces stanie się dla nich przyjemniejszy i łatwiejszy, nie będą przenoszeni między stronami. Skróci to czas aplikowania i zmniejszy ryzyko rezygnacji w trakcie.

Co więcej, dzięki Prostemu aplikowaniu pola w formularzu będą automatycznie wypełniać się danymi kandydata z konta na Pracuj.pl. Kandydat aplikujący na oferty opublikowane poprzez eRecruiter na Pracuj.pl może skorzystać także z przycisku "Aplikuj szybko". Dzięki temu podstawowe dane (imię, nazwisko, e-mail, telefon, CV) zaciągną się z profilu kandydata na Pracuj.pl i zostaną automatycznie przesłane do eRecruiter, a kandydat zobaczy jedynie pola z dodatkowymi pytaniami. W związku z tym, jeżeli formularz nie zawiera pytań dodatkowych, to kandydat zaaplikuje na ofertę jednym kliknięciem: klik i aplikacja wpada do systemu eRecruiter!

Znacząco skróci to proces aplikowania, dzięki czemu kandydat będzie mógł bardziej skupić się na odpowiedzi na pytania, które przygotował rekruter - bez zbędnego wpisywania podstawowych danych. Popularność i skuteczność tej funkcji ma odzwierciedlenie w danych: już 6 na 10 aplikacji w Strefie Pracuj.pl odbywa się poprzez "Aplikuj szybko". Co równie istotne, przy użyciu przycisku „Aplikuj szybko” kandydaci aplikują średnio 3 razy szybciej, niż w przypadku tradycyjnej ścieżki (źródło: dane Pracuj.pl, marzec 2023).

Rys. Widok oferty z opcją "Aplikuj szybko"

Jakie są kluczowe zmiany i korzyści Prostego aplikowania z Pracuj.pl?

Formularze w ramach Prostego aplikowania z Pracuj.pl przejdą szereg zmian, które wpłyną korzystnie na konwersję kandydatów. Zmiany te nie wpłyną jednak na formularze opublikowane na innych portalach z ogłoszeniami. Oto najważniejsze z nich:

 • Ujednolicenie wyglądu – po zmianie formularze zintegrowane z Pracuj.pl zyskają uproszczony, czytelny wygląd, pomagający skupić się kandydatowi na tym, co najważniejsze: uzupełnieniu i przesłaniu odpowiedzi. Formularze wykorzystywane w ramach Prostego aplikowania z Pracuj.pl nie będą miały dotychczasowego brandingu (identyfikacji graficznej) - będą natomiast zawierały grafikę i logo takie, jak na ogłoszeniu na portalu Pracuj.pl. Obecność grafiki i logo zapewni identyfikację wizualną firmy. W przypadku ich braku, zintegrowany formularz wyświetli spójną estetycznie domyślną grafikę i ikonę w miejsce logotypu.

 • Dwukrokowe aplikowanie – podstawowe dane (imię, nazwisko, e-mail, telefon, CV) kandydat wypełni w pierwszym kroku aplikacji (na pierwszym ekranie formularza) lub wypełnią się one automatycznie, jeśli kandydat skorzysta z przycisku "Aplikuj szybko". Taka aplikacja od razu pojawi się w systemie, co zapewni szybsze jej pozyskanie, zaś kandydat zobaczy krótszy, bardziej zachęcający formularz.

  Dlaczego brakuje odpowiedzi na część pytań z formularza?

  Dopiero w drugim kroku kandydat uzupełnia odpowiedzi na dodatkowe pytania, które rekruter dołączył do formularza. Co istotne, nawet gdy aplikujący zrezygnuje z wypełniania formularza w trakcie (nawet jeśli nie odpowie na oznaczone jako obowiązkowe pytania w drugiej części formularza), jego aplikacja i tak trafi do pracodawcy - wystarczy, że wypełni pierwszy ekran formularza z danymi podstawowymi lub użyje przycisku "Aplikuj szybko". W takiej sytuacji w systemie będzie brakować odpowiedzi na część pytań. Dotychczas kandydat musiał odpowiedzieć na wszystkie pytania, aby jego aplikacja zapisała się w systemie, zmiana ta zatem wpływa pozytywnie na responsywność (zwiększenie liczby pozyskiwanych aplikacji).

  Uwaga! Odpowiedzi na część pytań z formularza może też brakować, gdy kandydat jest w tym momencie w trakcie aplikowania. Oznacza to, że właśnie wypełnia formularz - zakończył jego pierwszy krok (i jego aplikacja pojawiła się w systemie), ale nie zakończył drugiego kroku. W takiej sytuacji zobaczysz chwilowo w systemie tylko odpowiedzi z pierwszego kroku. Pełną listę odpowiedzi zobaczysz, gdy kandydat zakończy krok drugi.

  W związku z powyższymi zmianami w historii kandydata w eRecruiter pojawią się nowe statusy: pierwszy z informacją o zaaplikowaniu, gdy kandydat wypełni pierwszą część formularza. Drugi, gdy kandydat uzupełni dodatkowe informacje w formularzu – gdy wypełni drugą część formularza:

  TIP: jeśli Twoi kandydaci regularnie nie odpowiadają na część pytań, sprawdź, czy formularz w danej rekrutacji nie jest zbyt długi lub niektóre pytania nie zniechęcają kandydatów do udzielania odpowiedzi. Przykładem mogą być tu pytania otwarte lub pytania powielające informacje zawarte w CV dołączanym do aplikacji.

 • Elastyczność – każdorazowo, podczas tworzenia bądź edycji rekrutacji, możesz zdecydować, czy dany projekt ma lub nie ma korzystać z Prostego aplikowania z Pracuj.pl.

 • Mobilność – coraz częściej kandydaci poszukują pracy przy pomocy smartfonów. Dlatego udogodnienia w ramach Prostego aplikowania będą widoczne także na urządzeniach mobilnych i w aplikacji mobilnej Pracuj.pl. Dzięki temu kandydaci będą mogli szybko i przy pomocy kilku kliknięć wziąć udział w rekrutacji.

Które formularze obejmie Proste aplikowanie z Pracuj.pl?

Integracja obejmie jedynie formularze zawierające wymienione pytania:

 • Powitanie

 • Podstawowe pytania (imię, nazwisko, nr. telefonu, adres email, CV)

 • Dane kontaktowe krótkie

 • Dane kontaktowe pełne

 • Data urodzenia

 • Forma grzecznościowa

 • Nagłówek

 • Oczekiwania finansowe (wszystkie)

 • Prawo jazdy

 • Dyspozycyjność

 • Osoba polecająca

 • Pytanie otwarte

 • Pole wielokrotnego wyboru

 • Pole wielokrotnego wyboru (lista rozwijana)

 • Pole jednokrotnego wyboru

 • Pole jednokrotnego wyboru (lista rozwijana)

 • Pole data

 • Dodaj plik

 • Języki

 • Miejsce pracy (wybór jednego miejsca)

 • Miejsce pracy (wybór wielu miejsc)

Opisywane zmiany nie obejmą formularzy z następującymi pytaniami:

 • Wykształcenie

 • Lokalizacja (wybór jednego miejsca)

 • Lokalizacja (wybór wielu miejsc)

 • Doświadczenie zawodowe

 • Historia zatrudnienia

Zmiany nie obejmą także formularzy w języku innym niż polski oraz projektów prowadzonych w ramach multirekrutacji i obsługi wielu spółek.

Jak wyłączyć Proste aplikowanie z Pracuj.pl?

Proste aplikowanie z Pracuj.pl jest domyślnie włączone, by zwiększać konwersję z ogłoszeń rekrutacyjnych. Możesz jednak wyłączyć te funkcję w dwóch miejscach:

1. podczas tworzenia nowego projektu rekrutacyjnego - wówczas wyłączenie obejmie jedynie wybrany projekt:

 • w nowym widoku zakładania rekrutacji:

 • w starym widoku zakładania rekrutacji:

2. w ustawieniach systemu (sekcja "Formularz") - wyłączenie obejmie wszystkie projekty rekrutacyjne, obecne i przyszłe (nie zalecamy tej opcji). Opcja ta dostępna jest jedynie dla Administratorów systemu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?