Listopad 2022

Zmiany w raportach Lista kandydatów i Badanie satysfakcji, Proste aplikowanie z Pracuj.pl, Integracja z portalem Praca za Rogiem i inne

Agnieszka Otręba avatar
Napisane przez Agnieszka Otręba
Zaktualizowano ponad tydzień temu

3.11.2022

Wyszukiwarki ogłoszeń na Stronach Karier zgodne z WCAG

Klienci korzystający z integracji własnej Strony Karier z eRecruiter mają możliwość uzyskania ich zgodności z WCAG. Wprowadziliśmy zmiany w ogłoszeniach i wyszukiwarce ogłoszeń na Stronie Karier, usprawniające korzystanie z naszych wyszukiwarek przez osoby z niepełnosprawnościami (posługujące się czytnikami stron).

Finalnie osiągnięcie zgodności z WCAG na Stronie Karier i wpiętej na niej wyszukiwarce zależy od wyglądu oraz zastosowanych kontrastów na stronie Klienta.


18.11.2022

Zmiana w raporcie Lista kandydatów

W raporcie Lista kandydatów dodaliśmy nową kolumnę, "Powód odrzucenia", w której pojawia się informacja, dlaczego kandydat został wykluczony z procesu rekrutacyjnego. Zmiana umożliwia łatwe filtrowanie etapów oraz analizę powodów odrzucenia.


24.11.2022

Nowy wykres w raporcie Badanie satysfakcji

W raporcie Badanie satysfakcji (przedstawiającym wyniki Badania Satysfakcji Kandydatów) dodaliśmy nowy wykres: "Zmiana wyniku NPS w czasie". Umożliwia on szybkie sprawdzenie, czy poziom satysfakcji kandydatów z udziału w rekrutacjach w naszej firmie rośnie, czy spada.

Dowiedz się więcej o tym, jak analizować i do czego wykorzystać wyniki przedstawione na wykresie oraz w całym module:


30.11.2022

Proste aplikowanie z Pracuj.pl

Większa konwersja z ogłoszeń? To możliwe dzięki Prostemu aplikowaniu z Pracuj.pl!

Funkcja ta polega na integracji formularzy eRecruiter z Pracuj.pl. Zapewnia uspójnienie procesu aplikowania z tego portalu – kandydat nie będzie mieć wrażenia, że opuszcza serwis Pracuj.pl przechodząc na formularz eRecruiter. Aplikowanie stanie się dla kandydata procesem dwukrokowym. Zamiast wypełniać jeden długi formularz, zobaczy dwa krótsze i bardziej przyjazne widoki.

Dzięki temu proces będzie dla kandydata przyjemniejszy i łatwiejszy. Skróci to czas aplikowania i zmniejszy ryzyko rezygnacji w trakcie. Według badań Pracuj.pl konwersja z ogłoszeń w ramach Prostego aplikowania może zwiększyć się nawet o 10%.

Uwaga: zmiana nie obejmuje jeszcze wszystkich formularzy w eRecruiter. Sprawdź, których formularzy dotyczy i dowiedz się więcej o Prostym aplikowaniu z Pracuj.pl:


30.11.2022

Integracja z portalem Praca za Rogiem

W ramach dodatku Multipublikacja Plus dodaliśmy możliwość publikacji ogłoszeń o pracę na portalu PracaZaRogiem.pl. Jest to portal umożliwiający wyszukiwanie ofert pracy blisko domu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?