Wszystkie kolekcje
Działania na aplikacjach kandydatów
Inne działania
Twoje działania w eRecruiter a statusy widoczne dla kandydata na Pracuj.pl
Twoje działania w eRecruiter a statusy widoczne dla kandydata na Pracuj.pl

Poznaj zależność zmiany statusów na Pracuj.pl względem działań w eRecruiter.

Katarzyna Sarnecka avatar
Napisane przez Katarzyna Sarnecka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Kandydaci, którzy zaaplikowali na Twoją ofertę przez Pracuj.pl, mają możliwość korzystania z dedykowanego dla nich konta na Pracuj.pl. Mogą tam podejrzeć swoje aplikacje oraz otrzymają powiadomienia dotyczące statusów tych aplikacji.


Jakie statusy mogą pojawić się kandydatowi na jego koncie w Pracuj.pl?

  1. Aplikacja dostarczona

  2. Aplikacja otwarta

  3. Rozpatrywanie kandydatury

  4. Pracodawca dziękuje Ci za udział w rekrutacji

  5. Rekrutacja, w której brałeś udział, zakończyła się

Szczegółowe informacje dotyczące tych statusów znajdziesz pod poniższym linkiem: https://www.pracuj.pl/statusaplikacji/

Twoje działania w systemie eRecruiter wpływają na zmiany powyższych statusów (dotyczy tylko kandydatów ze źródłem aplikowania: Pracuj.pl). Jak to wygląda w praktyce?:

  1. Aplikacja dostarczona - kandydat otrzyma komunikat "pracodawca otrzymał Twoje CV", kiedy zaaplikuje przez formularz do systemu eRecruiter. Status ten będzie widniał dopóki nie zostaną wykonane inne czynności w systemie.

  2. Aplikacja otwarta - kandydat otrzyma komunikat "pracodawca otworzył Twoje CV". Status ten pojawi się, gdy w systemie eRecruiter wyświetlisz kartę kandydata i jego CV - co wiąże się z tym, że zostanie on automatycznie przeniesiony z etapu "Nowy" na etap "Analiza CV".

  3. Rozpatrywanie kandydatury - kandydat otrzyma komunikat "Pracodawca rozpatruje Twoją kandydaturę". Status ten wyświetli się kandydatom, gdy Użytkownik Biznes (Manager), do którego wysłałeś Interaktywną Kartę Kandydata, otworzy ją.

  4. Pracodawca dziękuje Ci za udział w rekrutacji - kandydat otrzyma komunikat "próbuj dalej". Status ten wyświetli się w momencie zmiany etapu na "Odrzucenie", ale wyłącznie jeśli zostanie zaznaczona opcja wysyłki wiadomości do kandydata z informacją o odrzuceniu.

  5. Rekrutacja, w której brałeś udział, zakończyła się - status ten nie jest połączony z eRecruiter i na jego pojawienie się ma wpływ wyłącznie strona Pracuj.pl.


Czytaj więcej:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?