Wszystkie kolekcje
RODO w rekrutacji
Zgody w Module Spółkowym
Zgody w Module Spółkowym

Informacje o tym, jak zarządzać zgodami gdy prowadzisz rekrutacje dla wielu spółek jednocześnie (wersje systemu Pro Premium oraz Pro Plus)

Katarzyna Sarnecka avatar
Napisane przez Katarzyna Sarnecka
Zaktualizowano w tym tygodniu

Dane osobowe kandydatów na potrzeby przyszłych rekrutacji lub też w innych, dodatkowych celach, można przetwarzać wyłącznie na podstawie udzielonej zgody kandydata. W przypadku pracy na wielu spółkach, ważne jest by móc zweryfikować wszystkie udzielone (lub nie) zgody kandydata dla każdej ze spółek.

W eRecruiter, w sytuacji gdy dana firma ma kilka spółek, jedna osoba może aplikować do więcej niż jednej spółki. W ramach każdej spółki zgoda, której udzieli na przetwarzanie danych nadpisze się. Jednak dla dwóch różnych spółek w jednej organizacji możliwe są różne odpowiedzi w zgodach u tego samego kandydata.

FILTRY ZGÓD W KONKRETNYM PROJEKCIE REKRUTACYJNYM

UWAGA! Warto pamiętać, że rekrutacja może mieć albo przypisaną jedną konkretną spółkę, albo być “wszystkospółkowa” - nie mieć wskazanej jednej konkretnej spółki, a należeć do całej firmy (zakładać takie rekrutacje mogą administratorzy systemu oraz użytkownicy z dostępem do wszystkich spółek firmy poprzez posiadanie uprawnienia bądź fizyczne bycie przypisanym do wszystkich spółek).

W przypadku filtrowania po zgodach z poziomu rekrutacji, patrzymy na decyzje podjęte przez kandydatów jedynie w obrębie tej konkretnej spółki która została wybrana w rekrutacji. Znajdują się tam 3 opcje filtrowania: 'Tak', 'Nie' oraz 'Brak wypowiedzi kandydata':

Odpowiedź "Tak":

- pokazuje aplikacje kandydatów, którzy aktywnie zaznaczyli check boxa koło wybranej zgody na formularzu aplikacyjnym tej konkretnej rekrutacji;

Odpowiedź "Nie":

- pokazuje aplikacje kandydatów, którzy nie zaznaczyli check boxa przy zgodzie na formularzu aplikacyjnym tej konkretnej rekrutacji;

Odpowiedź "Brak wypowiedzi kandydata":

- oznacza, że ten typ zgody nie występował na formularzu w momencie wypełniania przez kandydata formularza, zatem kandydat nie mógł podjąć świadomej decyzji o przetwarzaniu danych w tej konkretnej rekrutacji.

Aby sprawdzić, czy kandydat w konkretnym projekcie wyraził dodatkową zgodę, czy nie- należy wejść w jego kartę i przejść do zakładki "Formularz"- tam można zweryfikować tę informacje:

WAŻNE: Jeśli kandydat aplikował na daną rekrutację wielokrotnie, jego decyzje w ramach pojedynczej rekrutacji nadpisują się; czyli np. jeśli kandydat za pierwszym razem wyraził zgodę na przetwarzanie danych, a aplikując drugi raz ją wycofał, to dla nas oznacza to, że kandydat nie wyraził zgody na przetwarzanie danych i tak zostanie to ujęte w wynikach filtrowania.

FILTRY ZGÓD W ZAKŁADCE "MOI KANDYDACI"

Filtry zgód na poziomie zakładki Moi kandydaci uwzględniają to, że dany kandydat mógł aplikować na wiele różnych rekrutacji przypisanych do różnych spółek. Znajdziemy tam zatem 4 opcje filtrowania po zgodach:

Dodatkowa opcja filtrowania "Rożne odpowiedzi" pozwala wyfiltrować kandydatów, którzy wyrazili różne zgody w spółkach firmy.

Jak zadziała filtrowanie na przykładzie 2 spółek: A i B?

Najnowsza zgoda
w spółce A

Najnowsza zgoda
w spółce B

Wynik filtrowania

tak

tak

tak

nie

nie

nie

tak

nie

różne odpowiedzi

brak odpowiedzi

brak odpowiedzi

brak odpowiedzi

brak odpowiedzi

tak/nie

różne odpowiedzi

UWAGA!- Ikona paragrafu (czyli oznaczenie przy kandydacie z informacją o niewyrażonej zgodzie na przyszłe procesy rekrutacyjne) pojawia się przy kandydacie a nie aplikacji- dlatego też nawet jeśli np. w spółce A kandydat wyraził zgodę na przyszłe projekty, a w spółce B jej nie wyraził, to wszędzie przy jego nazwisku będzie widniał paragraf.

SŁOWA KLUCZOWE: zgody w spółkach ; filtr różne odpowiedzi ; paragraf ; różne zgody kandydata ; filtr zgód

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?