[Stara ścieżka] Jak dodać nagłówek do formularza?

Dowiedz się, jak dodać do formularza nagłówek i spersonalizować formularze w swojej firmie.

Zuzanna avatar
Napisane przez Zuzanna
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Chcesz, by formularz aplikacyjny był bardziej czytelny dla kandydatów? Podziel pytania w formularzu na sekcje tematyczne korzystając z nagłówków.

Co to jest nagłówek w formularzu?

Nagłówki porządkują pytania w formularzu aplikacyjnym, dzieląc je na poszczególne sekcje. Sekcje te oddzielają dane osobowe kandydata od pytań związanych stricte z danym stanowiskiem czy innych dodanych przez Ciebie na potrzeby projektu. 

Nagłówkiem możesz oddzielić na przykład pytania własne, które stworzą razem jedną sekcję. Poniżej znajduje się przykład, w którym nagłówki są zaznaczone w ramkach:

Jak dodać nagłówek do formularza?

Podczas tworzenia formularza rekrutacyjnego w sekcji Pytania, wybierz zakładkę Układ.

Następnie kliknij w kafelek Wstaw nagłówek i dodaj go do formularza tak samo, jak dodajesz pytania. W systemie pojawi się okienko do uzupełnienia. 

W miejsce Nagłówek sekcji możesz wprowadzić informacje, do czego dana sekcja służy i jakie pytania spotka w niej kandydat. 

Przykład: tworzysz nagłówek "Dane osobowe". W tej sekcji zapytasz kandydata o jego dane osobowe, wykształcenie czy znajomość języków obcych. W okienku Tekst wprowadzający możesz wpisać informacje tłumaczące kandydatowi znaczenie tej sekcji. 

Dzięki nagłówkom kandydat będzie mógł w łatwy sposób zrozumieć budowę często skomplikowanych formularzy, a tym samym ułatwi mu to proces aplikacji.

Chcesz edytować formularz w aktywnym projekcie? Kliknij TUTAJ.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?