UWAGA: opcja dostępna tylko dla Administratora systemu. Jeżeli potrzebujesz usunąć dane kandydata - skontaktuj się z Administratorem w Twojej firmie.  

Pamiętaj! To Ty, jako administrator danych osobowych, decydujesz o tym, w jaki sposób będziesz realizował żądania kandydatów. eRecruiter wesprze Cię w ich realizacji poprzez udostępnienie specjalnych funkcjonalności. Rekomendujemy utworzenie wewnętrznych procedur, zgodnych z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przyjętymi w Twojej organizacji, które określą zasady działania w przypadku wystąpienia żądań kandydatów.

Jak spełnić żądanie kandydata?

Wyeksportuj wszystkie dane kandydata do jednego pliku. W tym celu przejdź do zakładki Moi kandydaci i wyszukaj tego kandydata. Zaznacz jego profil, a następnie kliknij w przycisk Akcje. Z listy rozwijanej wybierz RODO i Wygeneruj dane.

Ważne! Przed spełnieniem żądania powinieneś zweryfikować tożsamość kandydata, który zwrócił się z prośbą o dostęp do danych. Rekomendujemy stworzenie w tym celu wewnętrznej procedury, która określi zasady działania w Twojej organizacji.

Plik z danymi kandydata powinien być przesłany w bezpiecznej formie, np. poprzez zabezpieczenie pliku hasłem, które udostępnisz w odrębny sposób.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?