Wszystkie kolekcje
RODO w rekrutacji
Prawo kandydata dostępu do danych i do przenoszenia danych - jak to zrobić w systemie?
Prawo kandydata dostępu do danych i do przenoszenia danych - jak to zrobić w systemie?

Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich przenoszenia. Co zrobić, jeżeli wystosuje takie żądanie do Twojej firmy?

Bartłomiej Rembecki avatar
Napisane przez Bartłomiej Rembecki
Zaktualizowano ponad tydzień temu

UWAGA: opcja dostępna tylko dla Administratora systemu. Jeżeli potrzebujesz usunąć dane kandydata - skontaktuj się z Administratorem w Twojej firmie.  

Pamiętaj! To Ty, jako administrator danych osobowych, decydujesz o tym, w jaki sposób będziesz realizował żądania kandydatów. eRecruiter wesprze Cię w ich realizacji poprzez udostępnienie specjalnych funkcjonalności. Rekomendujemy utworzenie wewnętrznych procedur, zgodnych z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przyjętymi w Twojej organizacji, które określą zasady działania w przypadku wystąpienia żądań kandydatów.

Jak spełnić żądanie kandydata?

Wyeksportuj wszystkie dane kandydata do jednego pliku. W tym celu przejdź do zakładki Moi kandydaci i wyszukaj tego kandydata. Zaznacz jego profil, a następnie kliknij w przycisk Akcje. Z listy rozwijanej wybierz RODO i Wygeneruj dane.

Ważne! Przed spełnieniem żądania powinieneś zweryfikować tożsamość kandydata, który zwrócił się z prośbą o dostęp do danych. Rekomendujemy stworzenie w tym celu wewnętrznej procedury, która określi zasady działania w Twojej organizacji.

Plik z danymi kandydata powinien być przesłany w bezpiecznej formie, np. poprzez zabezpieczenie pliku hasłem, które udostępnisz w odrębny sposób.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?