Wszystkie kolekcje
Ustawienia systemu (dla Administratora)
Multirekrutacje - jak zdefiniować lokalizacje w systemie?
Multirekrutacje - jak zdefiniować lokalizacje w systemie?

W tym artykule dowiesz się jak wprowadzić Twoje lokalizacje do systemu

Mateusz avatar
Napisane przez Mateusz
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ważne! Funkcja dostępna tylko w wersji systemu Pro Premium i Pro Plus.

Przejdź do zakładki Ustawienia i wybierz zakładkę Lokalizacje. Tam poprzez przycisk Dodaj lokalizację zdefiniuj wybrane miejsca.

Uwaga! Tylko Administrator może wprowadzić lokalizacje do systemu.

Podczas tworzenia formularza aplikacyjnego dodaj pytanie o Lokalizacje. Znajdą się w nim wszystkie zdefiniowane w Ustawieniach miejsca.

TUTAJ dowiesz się w jaki sposób założyć Multirekrutacje w systemie eRecruiter.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?