Jak założyć rekrutację dla spółki?

O czym pamiętać podczas tworzenia rekrutacji dla spółki?

Mateusz avatar
Napisane przez Mateusz
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ważne! Informacje dotyczą tylko wersji systemu Pro Premium i Pro Plus.
Zanim będzie można założyć rekrutację dla danej spółki, w systemie powinny znaleźć się:

  • zdefiniowana lista spółek w ustawieniach

  • osobne klauzule i zgody dla każdej ze spółek (to zależy od Waszych wewnętrznych ustaleń)

  • warto dodać logo każdej spółki w ustawieniach

UWAGA! W artykule znajdziesz podwójne zrzuty ekranów z systemu:

  • pierwszy to ścieżka zakładania projektów poprzez przycisk Dodaj rekrutację starym sposobem

  • drugi to ścieżka zakładania projektów poprzez przycisk +Dodaj projekt

Tworzenie rekrutacji dla spółki

Podczas zakładania projektu, na karcie rekrutacji pojawi się pole Spółka. Jeżeli jesteś podpięty do więcej niż jednej spółki, jako pierwsza pojawi się ta, którą masz zaznaczoną jako domyślną w ustawieniach systemu (zakładka Moje konto). Można jednak wybrać inną spółkę z listy, jeżeli jest się do niej przypisanym.

Uwaga! Zwróć uwagę na Podziękowanie za aplikację. To automatyczna wiadomość, jaką otrzyma kandydat po zaaplikowaniu. Przed aktywacją rekrutacji warto sprawdzić, jaka jest treść domyślnego szablonu podziękowania. Systemowy szablon zawiera tzw. pole inteligentne Nazwa firmy, które zaciąga do wiadomości nazwę całej firmy, a nie spółki. Jeżeli chcesz, by była to nazwa spółki, edytuj szablon w ustawieniach systemu. Możesz też stworzyć własny szablon wiadomości, który będziesz używać jako podziękowanie za aplikację. 

W sekcji Formularz aplikacyjny dodaj odpowiednie klauzule i zgody, w zależności od tego, na którą spółkę zakładasz rekrutację.

Przypisując Użytkowników do rekrutacji, będzie można wybrać tylko tych, którym wcześniej przypisano daną spółkę w Ustawieniach. Użytkownicy, którzy nie zostali przypisani do danej spółki, nie zobaczą tej rekrutacji. Z poziomu zakładania/edycji rekrutacji nie można nadawać dostępu nowym użytkownikom.

To wszystkie najistotniejsze informacje, teraz wystarczy aktywować rekrutację :)

SŁOWA KLUCZOWE: kilka spółek ; tworzenie projektu per spółka ; konkretna spółka ; zakładka rekrutacje ; jak stworzyć rekrutację dla innej spółki ; spółka , gdzie wybrać spółkę ,

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?