Październik 2020

Nowe widoki: zamykania rekrutacji, menu ustawień; dodatkowe przyciski do zmiany etapów, nowe funkcje aplikacji mobilnej

Bartłomiej Rembecki avatar
Napisane przez Bartłomiej Rembecki
Zaktualizowano ponad tydzień temu

27.10.2020

Nowy widok zamykania rekrutacji

Zmieniliśmy wygląd okna pojawiającego się podczas zamykania rekrutacji (z poziomu listy rekrutacji lub przy zmianie etapu kandydata na Zatrudniony). Funkcja ta umożliwia także szybką wysyłkę wiadomości do kandydatów na etapie Nowy i Analiza CV i zmianę ich statusów na Odrzucony po CV.


27.10.2020

Przyciski "Umów spotkanie" i "Odrzuć" na profilu kandydata

Dodaliśmy dwa przyciski na profilu kandydata, aby podczas analizy dokumentów jeszcze łatwiej móc zmienić etap danej aplikacji.


27.10.2020

Zwiększone uprawnienia do publikacji dla Rekrutera Mini

Rekruter Mini (rola dostępna tylko w wersjach systemu: Pro Plus i Pro Premium) otrzymał możliwość publikacji ogłoszeń w zakładce Multipublikacja. Może publikować oferty na portale bezpłatne oraz na te płatne, z którymi podpisane macie odpowiednie umowy.


26.10.2020

Nowe funkcje w aplikacji mobilnej

Do aplikacji mobilnej dodaliśmy dwie, bardzo przydatne funkcje, które pomogą Ci pracować w systemie równie efektywnie, jak w wersji przeglądarkowej systemu eRecruiter:

  1. filtrowanie aplikacji w rekrutacji po trzech kryteriach (oceny, etapy, IKK)

  2. możliwość wysyłki wielu Interaktywnych Kart Kandydatów jednocześnie

Nowe funkcje będę widoczne po pobraniu aktualizacji, która już jest dostępna w App Store i Google Play.


15.10.2020

Przyciski "Umów spotkanie" i "Odrzuć" na liście aplikacji w rekrutacji

Na liście aplikacji w każdym projekcie rekrutacyjnym pojawiły się dwa dodatkowe przyciski, które uaktywniają się po zaznaczeniu danej aplikacji. Nie musisz dzięki temu wyszukiwać najczęściej wykorzystywanych etapów na liście - są od razu "pod ręką". Po kliknięciu w dany przycisk rozwija się lista dostępnych etapów typu Spotkanie lub Odrzucenie.


9.10.2020

Nowy widok menu ustawień

Całkowicie zmieniliśmy widok ustawień w eRecruiter, kategoryzując je w czytelne podgrupy. Dodaliśmy również bardzo przydatną funkcję mającą na celu poinformowanie każdego użytkownika:

  • jaką rolę ma w systemie

  • kto jest Administratorem systemu

  • jaką wersję systemu używa

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?