Wszystkie kolekcje
Partnerzy eRecruiter
Jak połączyć platformę Grow Uperion z eRecruiter?
Jak połączyć platformę Grow Uperion z eRecruiter?
Justyna Nowakowska avatar
Napisane przez Justyna Nowakowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Czym jest platforma Grow Uperion?

Platforma Grow Uperion pozwala od samego początku zaangażować pracowników w ich obowiązki, procesy i procedury. Zapewnia nowym pracownikom dostęp do baz wiedzy i zadań, dzięki którym poznają oni: kto, co i jak działa w organizacji. Zastosowane w Grow Uperion mechanizmy grywalizacji intensywnie wspierają etap preboardingu (od decyzji o zatrudnieniu, do dnia rozpoczęcia pracy), jak i etap onboardingu (umowny czas wdrożenia i adaptacji liczony od pierwszego dnia pracy – kwartał, półrocze, rok lub inny okres obowiązujący w danej firmie).

Dzięki platformie Grow Uperion HR sprawnie zarządza procesami preboardingu oraz onboardingu, czuwa nad ich jakością, wpływa na wizerunek pracodawcy, a nowi pracownicy szybciej i efektywniej angażują się w pracę. Ważny jest również fakt, że pozostali niezbędni uczestnicy procesu wdrożenia - przełożony, buddie (jeśli jest), pracownik działu HR - mają jasno określone role i zadania, co eliminuje chaos i czyni proces zorganizowanym i bardzo efektywnym.

Dlaczego warto zintegrować Grow Uperion z eRecruiter?

Połączenie platform pozwala na szybkie przesyłanie danych kandydata- pracownika, oszczędza czas potrzebny na ręczne dodawanie zatrudnionych kandydatów do Grow Uperion. Dane kandydatów trafiają bezpośrednio z systemu eRecruiter do platformy onboardingowej Grow Uperion - profil pracownika tworzy się automatycznie w Grow Uperion. Masz o jedną rzecz mniej do zrobienia!

Co zrobić, by zintegrować eRecruiter z platformą Grow Uperion?

 1. Skontaktuj się z nami klikając przycisk „Zapytaj o szczegóły” w zakładce Marketplace w systemie eRecruiter >tutaj<.

 2. Przekażemy Twój kontakt przedstawicielowi firmy Grow Uperion, który zbierze od Ciebie najważniejsze informacje i przedstawi optymalne rozwiązanie dla Twojego procesu rekrutacji i preboardingu. Co najważniejsze, ustalicie, w którym etapie rekrutacji, kandydat ma pojawić się w platformie Grow Uperion.

 3. Jeśli Twoja firma korzysta z platformy onboardingowej Grow Uperion i posiada aktywne konto w eRecruiter możesz nadać jej uprawnienia potrzebne do integracji:

  1. zaloguj się w systemie eRecruiter. Kliknij zdjęcie przypisane do Twojego profilu, a następnie wybierz Ustawienia

  2. w Ustawieniach znajdź zakładkę Integracje z eRecruiter

  3. na liście Partnerów znajdź Grow Uperion kliknij Edytuj uprawnienia

 4. Część integracji na platformie eRecruiter została zakończona.

 5. Dalsza część odbywa się z panelu administratora Grow Uperion. Dzięki uzyskanym z eRecruiter kluczom dostępu, platformy są zintegrowane przez Webhook.

 6. Gdy status kandydata zmieni się i przejdzie on do ustalonego etapu rekrutacji (por. punkt 2), jego profil pojawi się automatycznie w platformie Grow Uperion (do 5 minut).

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?