Wszystkie kolekcje
Wsparcie procesów rekrutacyjnych
Moduł Onboardingu
Moduł Onboardingu dla przełożonego nowo zatrudnionej osoby
Moduł Onboardingu dla przełożonego nowo zatrudnionej osoby

Z Modułem Onboardingu przygotujesz się na przyjście nowej osoby do Twojego zespołu!

Agnieszka Otręba avatar
Napisane przez Agnieszka Otręba
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Z Modułem Onboardingu od eRecruiter z łatwością sprawisz, by osoba, którą chcesz zatrudnić, stała się wdrożonym pracownikiem! Moduł Onboardingu uporządkuje wszystkie zadania, które musisz wykonać jako przełożony nowego pracownika.

Dostęp do modułu otrzymasz, kiedy po raz pierwszy zostaniesz wskazany jako przełożony kandydata, któremu uruchomiono już onboarding. Dostaniesz wówczas maila z informacjami o module oraz instrukcją logowania. Kolejne powiadomienia mailowe będą do Ciebie przychodzić za każdym razem, gdy zostanie Ci przypisany kandydat.

Zobacz wideo lub zapoznaj się z poniższą instrukcją:


Dostęp i logowanie

W zależności od roli w eRecruiter, przełożony nowo zatrudnionej osoby może zobaczyć dwa różne widoki w systemie:

1. Masz rolę w systemie eRecruiter, która umożliwia Ci logowanie się do niego (czyli np. Rekruter, Użytkownik, Użytkownik Mini)? W taki przypadku, gdy zostaniesz wskazany/a w Module Onboardingu jako przełożony kandydata, zobaczysz w menu głównym systemu 2 nowe zakładki: "Onboarding" i "Dla menedżerów".

  • W zakładce "Onboarding" znajdziesz kandydatów, do których jesteś przypisany/a jako osoba prowadząca onboarding z HR.

  • W zakładce "Dla menedżerów" -> "Onboarding" znajdziesz kandydatów, do których jesteś przypisany/a jako przełożony.

2. Na co dzień nie logujesz się do systemu eRecruiter (masz rolę Użytkownik Biznes)? Gdy pierwszemu kandydatowi, do którego jesteś przypisany/a jako przełożony, zostanie uruchomiony onboarding, dostaniesz maila z instrukcją logowania do Konta Biznes i Modułu Onboardingu. Następnie za każdym razem, gdy zostaniesz przypisany/a jako przełożony do kolejnego kandydata, dostaniesz o tym powiadomienie mailowe.

Po zalogowaniu zostaniesz bezpośrednio przeniesiony/a do Modułu Onboardingu.


Widok ogólny

Na liście kandydatów w Module Onboardingu zobaczysz tylko te osoby, do których zostaniesz przypisany/a jako przełożony, a ich onboarding będzie uruchomiony. Kandydaci wyświetlają się w podziale na miesiące, w których rozpoczynają pracę. Przy każdym z nich widoczne są podstawowe informacje:

  • stanowisko

  • numer telefonu

  • adres email

  • data początku pracy

  • forma zatrudnienia

  • osoba prowadząca onboarding z HR

  • lista zadań


Lista zadań

Na liście znajdują się zadania, które Ty oraz osoba prowadząca z HR musicie wykonać przed przyjściem nowej osoby do pracy. Gdy najedziesz na paski postępu zadań, zobaczysz szczegółową listę. Z tego miejsca możesz odznaczać swoje zadania jako wykonane.

Obraz zawierający tekst, oprogramowanie, Strona internetowa, Ikona komputerowa

Opis wygenerowany automatycznie

TIP: Jeżeli na liście będą niewykonane zadania, a kandydatowi pozostanie 7 dni do rozpoczęcia pracy, otrzymasz automatyczne przypomnienie o konieczności wykonania zaległych zadań. Analogiczne przypomnienie otrzyma osoba prowadząca onboarding z HR w przypadku niewykonania swoich zadań.


Szczegóły kandydata

Aby zobaczyć szczegółowe informacje o nowo zatrudnionej osobie i jej procesie onboardingu, kliknij imię i nazwisko tej osoby. Sprawdzisz tam pełną listę zadań wraz z opisami i załącznikami (jeżeli je posiadają). Zobaczysz również wiadomości automatyczne, które zostały lub będą wysłane do kandydata.

To osoba z HR prowadząca onboarding decyduje o tym, jakie wiadomości będą wysłane do kandydata oraz jakie zadania macie do wykonania. Ty widzisz ich podgląd i możesz odznaczać swoje wykonane zadania.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Strona internetowa

Opis wygenerowany automatycznie

Lista zadań dla nowo zatrudnionej osoby

W szczegółach kandydata możesz także stworzyć listę zadań do wykonania przez tę osobę, np. w ramach jej onboardingu zespołowego czy ogólnofirmowego. Aby przygotować listę, kliknij przycisk "Dodaj zadanie" w sekcji "Zadania onboardingowe dla zatrudnianej osoby":

Do każdego zadania możesz dodać orientacyjny termin jego wykonania (liczbę dni od dnia rozpoczęcia pracy) oraz załącznik PDF.

Każde zapisane zadanie możesz edytować lub usunąć, klikając odpowiednio ikonkę długopisu lub kosza widoczne na danym zadaniu.

Gdy dodasz wszystkie zadania onboardingowe, uzupełnij adres mailowy kandydata i kliknij "Wyślij do kandydata". Adres mailowy, na który będzie wysłana wiadomość, możesz wpisać samodzielnie, w zależności od potrzeb i momentu wysyłki wiadomości. Przykładowo, jeśli chcesz, aby lista zadań trafiła do nowej osoby w pierwszym dniu jej pracy, podaj jej nowy, firmowy adres email.


Zatrzymanie / usunięcie z onboardingu

Może się zdarzyć, że onboarding kandydata zostanie wstrzymany (np. z powodu opóźnienia w starcie pracy) lub kandydat zostanie usunięty z onboardingu (np. gdy zrezygnuje z pracy w Twojej organizacji).


Jeżeli osoba z HR usunie kandydata z onboardingu, zniknie on również z Twojej listy i zostaniesz o tym powiadomiony/a mailowo. Jeżeli onboarding zostanie wstrzymany, to informacja o tym będzie widoczna przy kandydacie:


Historia

Sekcja "Historia" to rejestr osób, które kiedykolwiek przechodziły onboarding lub jego fragment. Automatycznie trafiają tam nowo zatrudnione osoby 30 dni po rozpoczęciu pracy (po dacie "początku pracy" ustawionej w szczegółach kandydata). W Historii nie możesz już odznaczać zadań z listy jako wykonanych.

W tej sekcji zobaczysz także kandydata, który rozpoczął onboarding (została mu włączona ścieżka onboardingowa), ale ostatecznie został usunięty z modułu. Taka osoba pojawi się w Historii zaraz po usunięciu z modułu.

Jeżeli w trakcie onboardingu kandydata zmieni się jego przełożony, to kandydat pojawi się jedynie w Historii osoby, która była przypisana jako jego przełożony w dniu początku pracy tego kandydata.

TIP: W Historii widoczne są dane kandydatów do roku wstecz, licząc od dnia początku ich pracy.


Pobieranie listy kandydatów z miesiąca

Jeżeli chcesz pobrać listę kandydatów Excel z danego miesiąca, kliknij ikonę pobierania przy nazwie miesiąca w widoku głównym modułu. Na liście znajdą się kandydaci, którzy w chwili obecnej przypisani są do danego miesiąca (czyli data rozpoczęcia przez nich pracy wypada w wybranym miesiącu).

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?