Role w systemie

Przeczytaj, jakie role są dostępne w systemie eRecruiter i jakie nadają uprawnienia.

Aleksandra Jarzynka avatar
Napisane przez Aleksandra Jarzynka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W eRecruiter mamy do dyspozycji trzy rodzaje uprawnień, które Administrator może nadać podczas dodawania użytkownika do systemu.

Są to uprawnienia dla:

  1. Ról pełnych - osoby o tych rolach widzą wszystkie projekty rekrutacyjne oraz wszystkich kandydatów; osoby te mogą logować się do systemu eRecruiter.

    Więcej informacji dotyczących uprawnień roli "Rekruter" znajdziesz TUTAJ


    UWAGA: Rekruter Mini widzi wszystkie projekty wybranej Spółki/Spółek, do których jest przypisany.

  2. Ról dla wybranych projektów rekrutacyjnych - osoby o tych rolach widzą tylko te projekty rekrutacyjne, do których zostały przypisane; osoby te mogą logować się do systemu eRecruiter. Są to role:

  3. Ról dla wybranych aplikacji - osoby o tych rolach widzą tylko wyselekcjonowane aplikacje i nie mają możliwości logowania się do systemu.

Poniższa grafika przedstawia wszystkie role w systemie eRecruiter i ich uprawnienia:

*Rekruter Mini

Rekruter Mini dostępny jest tylko w wersji systemu PRO PREMIUM. Osoba posiadająca uprawnienia na poziomie roli Rekruter Mini ma dostęp do wszystkich projektów rekrutacyjnych oraz kandydatów w ramach spółki, do której została przypisana. Pozostałe uprawnienia są zgodne z informacjami w powyższej tabeli.

**Użytkownik Biznes

Osoba posiadająca uprawnienia na poziomie roli Użytkownik Biznes nie loguje się do eRecruiter. Nie widzi więc informacji zawartych wewnątrz systemu. Na swój adres e-mail otrzymuje link prowadzący bezpośrednio do profili kandydatów wybranych przez Rekrutera, który wysyła je do niego w postaci Interaktywnej Karty Kandydata.

***Interaktywna Karta Kandydata

Interaktywna Karta Kandydata daje możliwość przesłania do konkretnego odbiorcy (lub wielu odbiorców) wybranych aplikacji kandydatów bezpośrednio z systemu.

Dowiedz się więcej:

SŁOWA KLUCZOWE: jaką rolę nadać ; uprawnienia użytkowników ; czym się różni rola ; dostępy ;

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?