W eRecruiter mamy do dyspozycji dwa rodzaje uprawnień, wśród których Administrator może wybierać, podczas dodawania użytkownika do systemu. Są to uprawnienia dla:

  • zespołu HR,

  • innych osób w firmie, biorących udział w rekrutacji pracowników.

Role dla zespołu HR

Role przewidziane w eRecruiter dla zespołu HR to:

  • Administrator, 

  • Rekruter,

  • Rekruter Mini *.

Role te wymagają logowania się do systemu.

Role dla innych użytkowników

Osobom rekrutującym spoza zespołu HR możesz nadać następujące role:

  • Użytkownik Plus,

  • Użytkownik,

  • Użytkownik Mini,

  • Użytkownik Biznes.

Wszystkie z nich POZA ostatnią wymagają logowania do systemu.

Różnice w uprawnieniach poszczególnych ról

*Więcej o roli Rekruter Mini

Rekruter Mini dostępny jest tylko w wersji systemu PRO Premium. Osoba posiadająca uprawnienia na poziomie roli Rekruter Mini ma dostęp do wszystkich projektów rekrutacyjnych oraz kandydatów w ramach spółki, do której została przypisana. Pozostałe uprawnienia są zgodne z informacjami w powyższej tabeli.

Przykład: firma ma zakupioną wersję systemu PRO Premium na 2 spółki: A i B. Administrator ma dostęp do wszystkich projektów w obydwu spółkach. Rekruter Mini podpięty do spółki A, zobaczy projekty i kandydatów jedynie z tej spółki. Rekruter Mini może zobaczyć dane z obydwu spółek, jeżeli Administrator podłączy go w ustawieniach systemu do obydwu spółek.

Przykład: Klient posiada wersj

Więcej o roli Użytkownik Biznes

Osoba posiadająca uprawnienia na poziomie roli Użytkownik Biznes nie loguje się do eRecruiter. Nie widzi więc informacji zawartych wewnątrz systemu. Na swój adres e-mail otrzymuje link, prowadzący bezpośrednio do profili kandydatów wybranych przez Rekrutera, który wysyła je do niego w postaci Interaktywnej Karty Kandydata.

Jeżeli w ciągu 90 dni do Użytkownika Biznes nie zostanie przesłana ani jedna karta, jego konto zostanie automatycznie dezaktywowane. Kiedy ponownie wyślesz do niego kartę, konto zostanie aktywowane bez potrzeby ponownego wprowadzania danych użytkownika.

Przeczytaj, jakie działania może wykonywać Użytkownik Biznes. To artykuł, który możesz podesłać swoim Użytkownikom Biznes, by łatwiej było im się zapoznać z działaniem Interaktywnej Karty Kandydata.

Jak można wymieniać dostępy?

Rolę jednego Rekrutera możesz wymienić na 5 wybranych ról dla osób spoza zespołu HR i na odwrót - możesz zamienić 5 dostępów dla osób spoza zespołu HR na rolę dla 1 Rekrutera.

Ważne! Nowego Administratora do systemu może dodać tylko opiekun z eRecruiter na prośbę obecnego Administratora (lub w przypadku jego braku - osoba decyzyjna z działu HR), ponieważ jest to rola z najwyższym poziomem uprawnień. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?